Využití letišť v České republice pro osobní leteckou dopravu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pojkarová, Kateřina
dc.contributor.author Hackenberg, Petr
dc.date.accessioned 2019-06-18T08:48:27Z
dc.date.available 2019-06-18T08:48:27Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-05-17
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73558
dc.description.abstract Tato diplomová práce je zaměřena na využití letišť v České republice pro osobní leteckou dopravu. Teoretická část práce je věnována poznatkům o letecké dopravě a letištích. Praktická část práce obsahuje analýzu časové řady vývoje počtu cestujících a finanční analýzu vybraných letišť. Na základě výsledků analýz jsou navrženy návrhy a doporučení pro vyšší využití letišť a jejich zhodnocení. cze
dc.format 81 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject letiště cze
dc.subject letecká osobní doprava cze
dc.subject časová řada cze
dc.subject finanční analýza cze
dc.subject cestující cze
dc.subject airports eng
dc.subject air personal transport eng
dc.subject time series eng
dc.subject financial analysis eng
dc.subject passengers eng
dc.title Využití letišť v České republice pro osobní leteckou dopravu cze
dc.title.alternative The use of airports in the Czech republic for the personal air transport eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Pilc, Marek
dc.date.accepted 2019-06-10
dc.description.abstract-translated This graduation thesis focused on the use of airports in the Czech republic for the personal air transport. The theoretical part of the thesis is devoted to the knowledge of the air transport and airports. The practical part of the thesis contains the analysis of the time series development of the number of passengers and the financial analysis of the selected airports. Based on the results of the analyses are proposed suggestions and recommendations for the greater use of airports and their evaluation. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D39294
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Diplomant přednesl ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu své diplomové práce. V ní dokázal přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. Na poznámky, resp. připomínky oponenta reagoval správně a v plném rozsahu je zodpověděl. U doplňkových otázek prokázal schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení. cze
dc.identifier.stag 38207
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account