Charakteristika vězněných osob v České republice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matěja, Zdeněk
dc.contributor.author Chaloupková, Adéla
dc.date.accessioned 2019-06-18T08:47:47Z
dc.date.available 2019-06-18T08:47:47Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-04-25
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73527
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou vězeňství a vězněných osob. Představuje činnost Vězeňské služby České republiky, stěžejní část práce se pak zaměřuje na vězněné osoby, jejich genderové, věkové i vzdělanostní složení a další vybrané souvislosti výkonu trestu. Cílem bakalářské práce je posoudit vývoj počtu a struktury vězněných osob v České republice v období let 2008 až 2017. cze
dc.format 66 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject bezpečnost cze
dc.subject Česká republika cze
dc.subject Vězeňská služba České republiky cze
dc.subject vězněné osoby cze
dc.subject safety eng
dc.subject Czech Republic eng
dc.subject Prison Service of the Czech Republic eng
dc.subject imprisoned person eng
dc.title Charakteristika vězněných osob v České republice cze
dc.title.alternative Charakteristics of prisoners in the Czech Republic eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2019-05-28
dc.description.abstract-translated This Bachelor thesis deals with issues of penitentiary and imprisoned people. It introduces the activities of Prison Service of the Czech Republic, the main part is concentrated on prisoners, their gender, age and education composition and other particular coherences related to execution of the sentence. The aim of the Bachelor thesis is to assess the development of number and structure of imprisoned people in the Czech Republic in the period from 2008 to 2017. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Management ochrany podniku a společnosti cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D39181
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka představila svou práci, přičemž se zaměřila především na její výstupy. Doc.Kraftová seznámila komisi s posudkem vedoucího práce. Následně studentka reagovala na otázky vedoucího práce. Dr. Matěja byl i přes menší nedostatky s odpovědí spokojen. V následné diskusi se doc. Kraftová dotázala na způsoby financování vězeňské služby.Studentka otázku zodpověděla. Dr. Sovoboda se dotázal na státní občanství vězňů v návaznosti na zastoupení v České republice. Dr. Zdražil se dotázal na možnosti zaměstnávání vězňů v návaznosti na poptávku po jejich zaměstnávání. Studentka na otázku reagovala poměrně obšírně, tazatel byl s odpovědí spokojen. cze
dc.identifier.stag 36724
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account