Analýza odměňovacího systému ve vybraném podniku se zaměřením na generaci Y

Show simple item record

dc.contributor.advisor Moravcová, Jana
dc.contributor.author Podhájecká, Denisa
dc.date.accessioned 2019-06-18T08:46:37Z
dc.date.available 2019-06-18T08:46:37Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-04-26
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73482
dc.description.abstract Bakalářská práce se věnuje problematice odměňovacího systému v konkrétním podniku se zaměřením na generaci Y. Cílem této práce je provést analýzu odměňovacího systému ve vybraném podniku se zaměřením na generaci Y, vyhodnotit současnou situaci a na základě zjištěných poznatků navrhnout doporučení pro další vývoj podniku. cze
dc.format 65 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject řízení lidských zdrojů cze
dc.subject odměňování zaměstnanců cze
dc.subject zaměstnanecké výhody cze
dc.subject generace Y cze
dc.subject human resources management eng
dc.subject remuneration of employees eng
dc.subject employees benefits eng
dc.subject generation Y eng
dc.title Analýza odměňovacího systému ve vybraném podniku se zaměřením na generaci Y cze
dc.title.alternative Analysis of the compensation system in the selected enterprise with a focus on Y generation eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2019-05-28
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the issue of the compensation system in the selected enterprise with a focus on Y generation. The aim of this work is to analyse the compensation system in the selected company with a focus on Y generation, to evaluate the current situation and propose recommendations for further development of the company based on the findings. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D39651
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka představila komisi bakalářskou práci s názvem Analýza odměňovacího systému ve vybraném podniku se zaměřením na generaci Y. Cílem práce bylo provést analýzu odměňovacího systému ve vybraném podniku se zaměřením na generaci Y, vyhodnotit současnou situaci a na základě zjištěných poznatků navrhnout doporučení pro další vývoj podniku. Studentka zodpověděla následující otázky: V jakém rozsahu budou v praxi navrhovaná doporučení realizována? Jak časově a finančně náročné pro podnik bude zavedení doporučovaného Cafeteria systému?Jaké náklady by byly, pokud by chtěli takovou Cafeterii zavést? Jaké principy platí pro mzdovou strategii? Zajímala jste se o to, jestli motivační systém je navázán na výkony? Cíl práce byl splněn. cze
dc.identifier.stag 36330
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account