Rekonstrukce mostu ev.č. 240-022 ve Velvarech silnice II/240, km 23,370

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pokorný, Jiří
dc.contributor.author Šťastný, Michal
dc.date.accessioned 2019-06-18T08:45:41Z
dc.date.available 2019-06-18T08:45:41Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-01-22
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73445
dc.description.abstract Tato diplomová práce pojednává o demolici stávajícího kamenného klenbového mostu a výstavbě nového železobetonového, předpjatého mostu rámové konstrukce přes Bakovský potok ve městě Velvary. Tato celková rekonstrukce má zajistit dopravní obslužnost města Velvary a zprovoznit silnici II/240, jako spojnici dálnice D8 a silnice I/16, pro veškerou dopravu. Rovněž umožní odstranit současné přemostění provizorní mostní soupravou ŽMS, která je nebezpečím pro město Velvary při případné povodňové situaci. Při realizaci stavby dojde i k rekonstrukci části koryta Bakovského potoka, potoka Svodnice a inundačního prostoru v okolí mostu. Předmětem návrhu je varianta projektové dokumentace, zpracovaná ve stupni dokumentace pro stavební povolení. cze
dc.format 18 s.+ dokumentace
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject rekonstrukce cze
dc.subject předpjaté mosty cze
dc.subject rámová konstrukce cze
dc.subject koryto potoka cze
dc.subject dokumentace pro stavební povolení cze
dc.subject reconstruction eng
dc.subject rigid bridges eng
dc.subject frame construction eng
dc.subject streambed eng
dc.subject documentation of a building permit eng
dc.title Rekonstrukce mostu ev.č. 240-022 ve Velvarech silnice II/240, km 23,370 cze
dc.title.alternative Reconstruction of the bridge registr.number 240-022 in Velvary, road II/240, km 23,370 eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Dobrovolný, Jan
dc.date.accepted 2019-06-11
dc.description.abstract-translated This diploma thesis discusses the demolition of the existing stone arch bridge and the construction of a new prestressed concrete, rigid frame bridge, crossing the Bakovsky stream in the town of Velvary. This overall reconstruction should reduce traffic in the town of Velvary and create access for all traffic to roadway II / 240, that connects highway D8 with roadway I / 16. At the same time it makes it possible to dismantle the temporary bridge of the ZMS, which is a danger to Velvary in case of a flood. During this project there will be a reconstruction of a part of the streambed of the Bakovsky potok, the Svodnice potok and the inundation area in the vicinity of the bridge. This proposal offers a variation to the plan that was prepared for the documentation of a building permit eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní stavitelství cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D40067
dc.thesis.degree-program Stavební inženýrství cze
dc.description.defence Uchazeč stručně seznámil komisi se svou diplomovou prací. Po prezentaci hlavních výsledků a závěrů diplomové práce zodpověděl dotazy vedoucího a připomínky oponenta diplomové práce (uvedeny v posudcích práce). V diskusi o diplomové práci stručně zodpověděl všechny dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 34633
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account