Defekografie - užití a výtěžnost metody

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ungermann, Leoš
dc.contributor.author Sýkorová, Kamila
dc.date.accessioned 2019-06-18T08:44:02Z
dc.date.available 2019-06-18T08:44:02Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-05-02
dc.identifier Univerzitní knihovna (FZS) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73402
dc.description.abstract Bakalářská práce je založena na výtěžnost a užití defekografie. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí - teoretická a praktická. Cílem praktické práce je sběr dat ve FN Brno a zjistit, jestli na vyšetření chodí spíše ženy nebo muži, jejich věk, diagnózu a počty vyšetření. V teoretické části je popsáno pánevní dno, defekografie a její princip, základní patologické obrazy, indikace a diagnostika anorektálních dysfunkcí. cze
dc.format 60 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject defekografie cze
dc.subject Fakultní nemocnice Brno cze
dc.subject anorektální dysfunkce cze
dc.subject rektum cze
dc.subject pánevní dno cze
dc.subject defecography eng
dc.subject University Hospital Brno eng
dc.subject anorectal dysfunction eng
dc.subject rectum eng
dc.subject pelvic floor eng
dc.title Defekografie - užití a výtěžnost metody cze
dc.title.alternative Defecography - the use and yield of the method eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Pech, Petr
dc.date.accepted 2019-06-10
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is based on output and use of defecography. The bachelor thesis is divided into two parts - theoretical and practical. The objective of the practical part is to collect data from the Faculty Hospital Brno and to find out whether women or men, their age, diagnosis and number of examinations go to the examination. The theoretical part describes pelvic floor, defecography and its principle, basic pathological images, indications and diagnostics of anorectal dysfunctions. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Radiologický asistent cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D39496
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: E Hodnocení oponenta: A Doplňující otázky k obhajobě: 1. Máte osobní zkušenosti s tímto vyšetřením? Pokud ano - u kolika z nich jste asistovala? Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá. cze
dc.identifier.stag 38078
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account