Porovnání různých strategií adaptivní radioterapie pro oblast hlavy a krku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Grepl, Jakub
dc.contributor.author Puhlovská, Petra
dc.date.accessioned 2019-06-18T08:44:01Z
dc.date.available 2019-06-18T08:44:01Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-05-02
dc.identifier Univerzitní knihovna (FZS) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73400
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na porovnání různých strategií adaptivní radioterapie (ART) pro oblast hlavy a krku. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretickou část tvoří základní úvod do léčby nádorů v oblasti hlavy a krku, obecná radioterapie, adaptivní radioterapie a přehled používaných strategií ART u pacientů s nádory hlavy a krku. Praktická část popisuje strategii vhodnou pro pracoviště typu A a dále prokazuje na vybraných pacientech přínos adaptivní radioterapie. Hlavním cílem praktické části je výzkum, který by měl dokázat edém konstriktoru hltanu v závislosti na počtu frakcí dávek. cze
dc.format 52 s. (80 934 znaků)
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject radioterapie cze
dc.subject adaptivní radioterapie cze
dc.subject nádor hlavy a krku cze
dc.subject radiotherapy eng
dc.subject adaptive radiotherapy eng
dc.subject head and neck cancer eng
dc.title Porovnání různých strategií adaptivní radioterapie pro oblast hlavy a krku cze
dc.title.alternative Compare different strategies adaptive radiotherapy for head and neck area eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Hodek, Miroslav
dc.date.accepted 2019-06-11
dc.description.abstract-translated This bachelor work is focused on compare different strategies adaptive radiotherapy (ART) for head and neck area. This work is split into two parts. Theoretical part is made up of a basic introduction to the treatment of head and neck cancer, general radiotherapy, adaptive radiotherapy and summary strategies ART for patients with head and neck cancer. Practical part describes suitable strategy for workplace type A and farther proves in selected patients benefit adaptive radiotherapy. The main object of practical part is research, which should prove the edema of the pharynx constrictor depending on the number of fractions of doses. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Radiologický asistent cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D39494
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: A Hodnocení oponenta: A Doplňující otázky k obhajobě: 1. Je smysluplné ke sledováví případné odpovědi tumoru v průběhu série radioterapie využít PET/CT? Myšleno ve stejném režimu jako bylo v práci využíváno MRI? 2. Kteří pacienti (typ tumoru, lokalita, rozsah) budou z adaptivní radioterapie v oblasti hlavy a krku nejcvíce profitovat? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná. cze
dc.identifier.stag 38074
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account