Využití hypertermie při radioterapii

Show simple item record

dc.contributor.advisor Záhorová, Věra
dc.contributor.author Plhalová, Markéta
dc.date.accessioned 2019-06-18T08:44:00Z
dc.date.available 2019-06-18T08:44:00Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-05-02
dc.identifier Univerzitní knihovna (FZS) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73397
dc.description.abstract Tato práce se zaměřuje na hypertermii a její způsoby využití, které jsou v praxi známy. Možnost hypertermie jako přídatné léčby při boji proti nádorovému onemocnění, je využívána již několik let. Hypertermie znamená zvýšení teploty v oblasti tumoru zpravidla v rozmezí 41-44 °C. Jako samotná metoda léčby nemá pozitivní výsledky, proto je kombinována s radioterapií nebo chemoterapií. K ohřevu dochází po působení mikrovlnného nebo ultrazvukového vlnění. cze
dc.format 52 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject hypertermie cze
dc.subject radioterapie cze
dc.subject mikrovlnný ohřev cze
dc.subject ultrazvukový ohřev cze
dc.subject hyperthermia eng
dc.subject radiotheraphy eng
dc.subject microwave heating eng
dc.subject ultrasonic heating eng
dc.title Využití hypertermie při radioterapii cze
dc.title.alternative Use of hypertermia in radiotheraphy eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Vaňásek, Jaroslav
dc.date.accepted 2019-06-12
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis focuses on hyperthermia and its uses, which are well known in practice. The possibility of hyperthermia as adjunctive therapy in the fight against cancer has been used for several years. Hyperthermia means an increase of temperature in the tumor region, usually in the range of 41-44 °C. As treatment method itself it has no positive results, therefore it is combined with radiotherapy or chemotherapy. Heating occurs after exposure to microwave or ultrasonic waves. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Radiologický asistent cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D39490
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: A Hodnocení oponenta: C Doplňující otázky k obhajobě: 1. Znáte standartní indikaci uváděnou v Guidelines po použití hypertermie v onkologii? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná minus. cze
dc.identifier.stag 38070
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account