Štandardizácia podnikových procesov v rámci popredajného netechnického zákazníckeho servisu v spoločnosti Zebra Technologies CZ s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hruška, Roman
dc.contributor.author Rišová, Lenka
dc.date.accessioned 2019-06-18T08:07:01Z
dc.date.available 2019-06-18T08:07:01Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-05-17
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73317
dc.description.abstract Diplomová práca je zameraná na štandardizáciu podnikových procesov a zjednotenie procesnej dokumentácie v rámci popredajného netechnického zákazníckeho servisu v spoločnosti Zebra Technologies CZ s.r.o. po prechode na nový informačný systém. Výsledkom tejto práce je návrh dokumentácie štandardizovaných podnikových procesov, vrátane zhodnotenia jej praktických prínosov pre chod spoločnosti. cze
dc.format 90 s.
dc.language.iso slo
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject proces cze
dc.subject štandardizácia cze
dc.subject ISO 9001/ 2015 cze
dc.subject popredajný zákaznícky servis cze
dc.subject lokálne zdieľané dátové úložisko cze
dc.subject ISO dokumentový portál cze
dc.subject process eng
dc.subject standardization eng
dc.subject post-purchase customer service eng
dc.subject local data sharepoint eng
dc.subject ISO library eng
dc.title Štandardizácia podnikových procesov v rámci popredajného netechnického zákazníckeho servisu v spoločnosti Zebra Technologies CZ s.r.o. cze
dc.title.alternative Business processes standardization within the post-purchase non-technical customer service in the company Zebra Technologies CZ s.r.o. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Tenglerová, Hana
dc.date.accepted 2019-06-10
dc.description.abstract-translated The master's thesis focuses on standardization of business processes and unification of process documentation within the post-purchase non-technical customer service in the company Zebra Technologies CZ s.r.o. after change to a new information system. This work results in the proposal of documentation of standardized business processes, including evaluation of its practical benefits for the company business operation. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D39316
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Diplomantka přednesla ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu své diplomové práce. V ní dokázala přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. Na poznámky, resp. připomínky oponenta reagovala správně a v plném rozsahu je zodpověděla. U doplňkových otázek prokázala schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení. cze
dc.identifier.stag 38234
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account