Expanze e-shopu na zahraniční trh

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gottwald, Dalibor
dc.contributor.author Chlum, Marek
dc.date.accessioned 2019-06-18T08:06:55Z
dc.date.available 2019-06-18T08:06:55Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-05-17
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73304
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na oblast e-commerce v souvislosti s online marketingem a expanzí e-shopu na zahraniční trh. Práce je rozdělena do pěti částí. První kapitola se zabývá teoretickým vymezením e-commece a online marketingu. V druhé kapitole je analyzován současný stav ve společnosti v rámci online marketingu. Ve třetí kapitole je podle stanovených kritérií vybrán cílový trh. Ve čtvrté kapitole je navržena strategie pro jednotlivé marketingové kanály při expanzi na zahraniční trh a pátá kapitola obsahuje zhodnocení navrhovaných opatření. cze
dc.format 77 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject expanze do zahraničí cze
dc.subject online marketing cze
dc.subject PPC cze
dc.subject SEO cze
dc.subject foreign expansion eng
dc.subject online marketing eng
dc.subject PPC eng
dc.subject SEO eng
dc.title Expanze e-shopu na zahraniční trh cze
dc.title.alternative Expansion of an e-shop to a foreign market eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kroupa, Josef
dc.date.accepted 2019-06-10
dc.description.abstract-translated The thesis focuses on the area of e-commerce related to online marketing and expansion of an e-shop to a foreign market. This thesis is divided into five parts. Chapter one deals with theoretical terminology of e-commerce and online marketing. Chapter two analyzes the current state of the online marketing within the company. In chapter three, the targeted market is chosen according to established criteria. In chapter four, a strategy is designed for a particular marketing channel within the expansion to a foreign market and in chapter five, there is an evaluation of suggested steps. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D39296
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Diplomant přednesl ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu své diplomové práce. V ní dokázal přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. Na poznámky, resp. připomínky oponenta reagoval správně a v plném rozsahu je zodpověděl. U doplňkových otázek prokázal schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení. cze
dc.identifier.stag 38210
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account