Přeprava materiálu v ČD Cargo, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Becková, Helena
dc.contributor.author Fojtášek, Michal
dc.date.accessioned 2019-06-18T08:06:53Z
dc.date.available 2019-06-18T08:06:53Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-05-17
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73300
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na problematiku přepravy materiálu na určité relaci ve společnosti ČD Cargo, a.s., a na veškeré procesy, které s ní souvisí. Pozornost je věnována železnému materiálu, konkrétně hutnímu polotovaru s názvem brama. Na základě analýz jsou navrženy způsoby na zlepšení přepravy tohoto materiálu a následně vyhodnoceny. cze
dc.format 70 s., 5 s. příloh
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject železniční přeprava cze
dc.subject brama cze
dc.subject technologie Innofreight cze
dc.subject železniční vozy cze
dc.subject nakládka cze
dc.subject vykládka cze
dc.subject rail transport eng
dc.subject slab eng
dc.subject Innofreight technology eng
dc.subject coaches eng
dc.subject loading eng
dc.subject unloading eng
dc.title Přeprava materiálu v ČD Cargo, a.s. cze
dc.title.alternative Material transport in ČD Cargo, a.s. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Ivanov, Alexander
dc.date.accepted 2019-06-10
dc.description.abstract-translated The master thesis aims at the issues of material transport in the certain relation in ČD Cargo, a.s. and all the processes that are related to it. The attention was pursuit to an iron material, concretely metallurgic semiproducted material with name slab. Based on analysis there are suggested ways for improvement of transport of this material and then were evaluated. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D39526
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Diplomant přednesl ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu své diplomové práce. V ní dokázal přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. Na poznámky, resp. připomínky oponenta reagoval správně a v plném rozsahu je zodpověděl. U doplňkových otázek prokázal schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení. cze
dc.identifier.stag 38205
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account