CNC Laser Cutting Machine

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pidanič, Jan
dc.contributor.author Jecha, Jiří
dc.date.accessioned 2019-06-18T08:03:31Z
dc.date.available 2019-06-18T08:03:31Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-05-24
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73208
dc.description.abstract The goal of this thesis is to develop a complete software solution for a CNC laser cutting machine. Historical development of CNC technology and basic distinction of machining technologies are introduced. Software development starts with an overview of development tools and continues with a description of a created program division and methodology of writing the program. The machine's primary functions are described with an approach to creating a workable solution to presented problematics. CNC commissioning, with actuators (servomotors) tuning and minimising positional errors, is the major part of this thesis. Created a software solution and its functionalities are described in its visualisation environment. A test workpiece creation procedure is described. eng
dc.format 78 s.
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject CNC cze
dc.subject laser cze
dc.subject obrábění cze
dc.subject řezání cze
dc.subject servomotory cze
dc.subject ladění cze
dc.subject CNC eng
dc.subject laser eng
dc.subject machining eng
dc.subject cutting eng
dc.subject servomotors eng
dc.subject tuning eng
dc.title CNC Laser Cutting Machine eng
dc.title.alternative CNC laserový řezací stroj cze
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Březina, Pavel
dc.date.accepted 2019-06-11
dc.description.abstract-translated Cílem této práce je vytvoření kompletního softwarového řešení pro CNC laserový řezací stroj. Historický vývoj CNC technologie a základní rozdělení obráběcích technologií jsou popsány. Tvorba softwaru začíná přehledem vývojových nástrojů a pokračuje s popisem dělení vytvořeného programu a metodologie psaní programu. Základní funkce stroje jsou popsány s přístupem vytvoření funkčního řešení představených problémů. Největší část práce je věnována uvedení do provozu CNC technologie, která zahrnuje ladění motorů a minimalizace pozičních chyb. Vytvořený software a jeho funkce jsou popsány na jeho vizualizačním prostředí. Postup tvorby výsledného výpalku je popsán. cze
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Komunikační a řídicí technologie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D39567
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika a informatika cze
dc.description.defence Diplomová práce je členěna do 6 kapitol. Stylistická i grafická úroveň práce je na velmi vysoké úrovni. Vedoucím práce je vyzdvihnuta vysoká samostatnost a zodpovědnost studenta při psaní DP. Výstup z DP (řídící SW) je již nasazen v průmyslovém prostředí, čímž je dokázáno využití v praxi. Student dobře reagoval na dotazy komise. cze
dc.identifier.stag 37136
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account