Linguistic Underspecificity: The Case of English Verbs

Show simple item record

dc.contributor.advisor Huschová, Petra
dc.contributor.author Drbohlavová, Veronika
dc.date.accessioned 2019-06-18T07:09:23Z
dc.date.available 2019-06-18T07:09:23Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2017-06-27
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73156
dc.description.abstract The current paper focuses on the phenomenon of linguistic underspecificity found with selected English verbs from the television reality show Come Dine with Me. The theoretical part is introduced by two key approaches to human communication, which is followed by characterisation of a propositional form and explicit utterance content. The last part of the theory provides divergent accounts on word meaning. The analytic part consequently explores the ideas put forward in the theoretical part, especially the thesis of linguistic underspecificity, investigated with respect to selected verbs from the television show. eng
dc.format 65 s.
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject podurčenost cze
dc.subject význam cze
dc.subject koncept cze
dc.subject slovesa cze
dc.subject výrok cze
dc.subject jazykový ukazatel cze
dc.subject underspecificity eng
dc.subject meaning eng
dc.subject concept eng
dc.subject verbs eng
dc.subject proposition eng
dc.subject linguistic prompt eng
dc.title Linguistic Underspecificity: The Case of English Verbs eng
dc.title.alternative Jazyková podurčenost: případ anglických sloves cze
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Ježková, Šárka
dc.date.accepted 2019-05-30
dc.description.abstract-translated Tato práce se zabývá jevem jazykové podurčenosti u vybraných anglických sloves v televizní reality show Come Dine with Me. V části teoretické jsou nejprve představeny dva klíčové přístupy k lidské komunikaci, které následuje charakteristika nositele výroku a popis explicitního obsahu věty. V poslední podkapitole jsou porovnány rozdílné náhledy na slovní význam. Praktická část je pak zaměřená na tvrzení z teoretické části, především na tezi jazykové podurčenosti, která jsou zkoumána u vybraných sloves z reality show. cze
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Anglická filologie cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D39046
dc.thesis.degree-program Filologie cze
dc.description.defence Studentka částečně zodpověděla otázky v posudcích a snažila se obhájit svá zjištění. Na základě předložené práce a její obhajoby se komise shodla na hodnocení D cze
dc.identifier.stag 31499
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account