Obalová logistika ve společnosti Continental Powertrain Czech Republic s.r.o

Show simple item record

dc.contributor.advisor Seidlová, Andrea
dc.contributor.author Droppa, Jaroslav
dc.date.accessioned 2019-06-18T07:09:04Z
dc.date.available 2019-06-18T07:09:04Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-05-17
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73148
dc.description.abstract Práce se zabývá řízením obalového toku ve společnosti Continental Powertrain Czech Republic s.r.o. Na základě poznatků získaných od kvalifikovaných pracovníků, budou provedeny analýzy, na jejichž základě bude proveden návrh na zlepšení. Návrh na zlepšení by měl vést k zefektivnění práce. cze
dc.format 70 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject logistika cze
dc.subject obaly cze
dc.subject sklady cze
dc.subject výroba cze
dc.subject zásoby cze
dc.subject logistics eng
dc.subject packaging eng
dc.subject warehouses eng
dc.subject production eng
dc.subject supply eng
dc.title Obalová logistika ve společnosti Continental Powertrain Czech Republic s.r.o cze
dc.title.alternative Packaging logistics at Continental Powertrain Czech Republic s.r.o eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Jansová, Veronika
dc.date.accepted 2019-06-10
dc.description.abstract-translated The work deals with packaging flow of Continental Powertrain Czech Republic s.r.o. Based on the knowledge gained from qualified staff, analyzes will be carried out to make a proposal for improvement. The proposal for improvement should lead to more efficient work. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D39577
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student úspěšně obhájil diplomovou práci a odpověď na otázky státní zkušební komise. cze
dc.identifier.stag 38456
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account