Vznik veřejných logistických center u SŽDC, jejich přínosy a lokace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nachtigall, Petr
dc.contributor.author Landkammerová, Zlata
dc.date.accessioned 2019-06-18T07:09:01Z
dc.date.available 2019-06-18T07:09:01Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-05-17
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73141
dc.description.abstract Práce se zabývá popisem a funkcí veřejných logistických center v České republice, vznikem nových veřejných logistických center a jejich napojením na železniční síť. Uvádí přínosy vzniku těchto center a jejich umístění, metody stanovení jejich počtu a velikost atrakčního obvodu. cze
dc.format 125 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject logistika cze
dc.subject veřejná logistická centra cze
dc.subject železniční doprava cze
dc.subject lokace cze
dc.subject logistics eng
dc.subject public logistics centers eng
dc.subject railtransport eng
dc.subject location eng
dc.title Vznik veřejných logistických center u SŽDC, jejich přínosy a lokace cze
dc.title.alternative The formation of public logistics centers at SŽDC, their benefits and locations eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Čejka, Jiří
dc.date.accepted 2019-06-10
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the description and function of public logistics centers in the Czech Republic, the creation of new public logistics centers and their connection to the railway network. It presents the benefits of the creation of these centers and their location, the methods of determining their number and the size of the attraction circuit. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D39585
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Studentka obhájila diplomovou práci a uspokojivě zodpověděla otázky státní zkušební komise. cze
dc.identifier.stag 38290
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account