Řízení zásob ve společnosti Ademco CZ s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kudláčková, Nina
dc.contributor.author Pátek, Miloš
dc.date.accessioned 2019-06-18T07:08:05Z
dc.date.available 2019-06-18T07:08:05Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-05-17
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73117
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na zefektivnění procesů řízení toku zásob materiálu ve výrobním závodu společnosti Ademco CZ s.r.o. V diplomové práci je obsažena problematika vztahující se k řízení zásob, skladování zásob, podnikovým procesům včetně jejich procesního modelování. Procesní analýza se věnuje řízení toků zásob materiálu mezi skladem a výrobou ve společnosti Ademco CZ s.r.o. Cílem diplomové práce je optimalizace procesů řízení toku zásob materiálu mezi skladem a výrobou společnosti. Výstupem je reengineering procesních toků znázorněný vývojovým diagramem. Navržená opatření jsou následně zhodnoceny. cze
dc.format 87 s., 2 s. obr. příl.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject řízení zásob cze
dc.subject zásoby cze
dc.subject řízení skladu cze
dc.subject materiálový tok cze
dc.subject analýza procesů cze
dc.subject modelování procesů cze
dc.subject podnikové procesy cze
dc.subject inventory management eng
dc.subject stocks eng
dc.subject warehouse management eng
dc.subject material flow eng
dc.subject process analysis eng
dc.subject process modeling eng
dc.subject business processes eng
dc.title Řízení zásob ve společnosti Ademco CZ s.r.o. cze
dc.title.alternative Inventory Management at Ademco CZ s.r.o. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Konečná, Lenka
dc.date.accepted 2019-06-12
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on streamlining the processes of material flow management in the production plant of Ademco CZ s.r.o. The diploma thesis contains problems related to inventory management, warehouse management, business processes including process modeling. Process analysis is dedicated to the management of material flows between warehouse and production in Ademco CZ s.r.o. The aim of this thesis is to optimize the processes of material flow management between warehouse and production. The output is the reengineering of process flows represented by the flowchart. The proposed measures are subsequently evaluated. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D39310
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Diplomant přednesl ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu své diplomové práce. V ní dokázal přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. Na poznámky, resp. připomínky oponenta reagoval správně a v plném rozsahu je zodpověděl. U doplňkových otázek prokázal schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení. cze
dc.identifier.stag 36032
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account