LQ regulace systému motor generátor

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dušek, František
dc.contributor.author Machek, Ondřej
dc.date.accessioned 2019-06-18T07:07:46Z
dc.date.available 2019-06-18T07:07:46Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-05-17
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73107
dc.description.abstract Tato práce je věnována problematice optimálního řízení soustavy motor-generátor. Byla provedena identifikace statických a dynamických vlastností soustavy a na jejich základě byl navržen stavový estimátor a LQ regulátor. Řízení a estimace stavů byly simulovány ve výpočetním programu MATLAB a ověřeny na reálné soustavě. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject optimální řízení cze
dc.subject LQ regulátor cze
dc.subject motor-generátor cze
dc.subject estimátor cze
dc.subject identifikace cze
dc.subject optimal control eng
dc.subject LQ regulator eng
dc.subject motor-generator eng
dc.subject estimator eng
dc.subject identification eng
dc.title LQ regulace systému motor generátor cze
dc.title.alternative LQ control of motor generator system eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kupka, Libor
dc.date.accepted 2019-06-10
dc.description.abstract-translated The work is oriented to the issue of optimal control motor-generator system. System dynamic and static characteristic was identified. State estimator and LQ regulator was designed based on acquired characteristics of system. Control process and estimate state variable were simulated in MATLAB computing program and verified on real system. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Řízení procesů cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D39797
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika a informatika cze
dc.description.defence Cílem diplomové práce byl návrh LQ regulátoru a jeho implementace v malém řídicím systému AmMiNi4DS. Diplomová práce obsahuje všechny podstatné informace týkající se řešení zadaného problému. Na zpracování teoretické části je zřejmé, že diplomant aktivně pracoval s literaturou a zapracoval informace, které byly ve výuce zmíněny jen okrajově. Diplomant průběžně spolupracoval s vedoucím práce, reagoval na připomínky a aktivně řešil dílčí problémy. Diplomant splnil všechny cíle a prokázal schopnosti samostatně řešit dílčí problémy. Při práci se dokázal kromě oblasti řízení dobře orientovat i v programování. cze
dc.identifier.stag 34617
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account