Možnosti vyhodnocení uživatelských datových požadavků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šimonová, Stanislava
dc.contributor.author Pátek, Martin
dc.date.accessioned 2019-06-18T07:05:34Z
dc.date.available 2019-06-18T07:05:34Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-04-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73024
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá uživatelskými požadavky, jejich zdroji a možnostmi vyhodnocení. Mimo to se čtenář dozví, jaké existují techniky pro sběr požadavků a také s jakými riziky se může v souvislosti s požadavky setkat. cze
dc.format 51 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject požadavky cze
dc.subject hlas zákazníka cze
dc.subject DFD cze
dc.subject případ užití cze
dc.subject matice CRUD cze
dc.subject metoda MoSCoW cze
dc.subject KANO model cze
dc.subject Bublinkové řazení cze
dc.subject QFD cze
dc.subject Ishikawův diagram cze
dc.subject requirements eng
dc.subject Voice of the Customer eng
dc.subject DFD eng
dc.subject use case eng
dc.subject CRUD matrix eng
dc.subject MoSCoW method eng
dc.subject KANO model eng
dc.subject Bubble sort eng
dc.subject QFD eng
dc.subject Ishikawa diagram eng
dc.title Možnosti vyhodnocení uživatelských datových požadavků cze
dc.title.alternative Options for evaluating user data requirements eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2019-05-29
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with user requirements, their sources and possibilities of evaluation. In addition, the reader will learn what methods for collecting requirements exist and what risks they may enxounter in relation to requirements. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Informatika ve veřejné správě cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D39262
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence Student představil práci na téma Možnosti vyhodnocení uživatelských datových požadavků. Během obhajoby student charakterizoval zdroje datových a funkčních požadavků s důrazem na možnosti jejich zhodnocení ve smyslu relevantnosti a priorit. V průběhu obhajoby práce student zodpověděl následující dotazy: Na str. 32 komentujete požadavky/funkce Must-be, což jsou povinné požadavky v rámci Kano klasifikace. V závěru odstavce uvádíte: ''Bez ohledu na to, co do této funkce investujeme, zákazníci nebudou spokojeni. Dobrou zprávou je, že jakmile dosáhneme základní úrovně očekávání, nemusíme do takových funkcí nadále investovat.'' Můžete vysvětlit, v jakém smyslu není třeba do těchto funkcí investovat? Objasněte metody použité ve Vaši práci. Uveďte příklady pro jednotlivé kategorie použité metody MoSCoW. Zabýval jste se kategorizací požadavků uživatelů? cze
dc.identifier.stag 36438
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account