Zjednodušený statický přepočet plnostěnného hl. nosníku ocelového mostu přes inundační území v km 0,903 trati Chlumec nad Cidlinou - Miedzylesie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Culek, Bohumil
dc.contributor.author Horčička, Jakub
dc.date.accessioned 2019-06-18T07:05:15Z
dc.date.available 2019-06-18T07:05:15Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-05-16
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73017
dc.description.abstract Předmětem bakalářské práce je statický přepočet hlavního nosníku ocelové plnostěnné mostní konstrukce. Most je situován v km 0,903 trati Chlumec nad Cidlinou - Miedzilesie a převádí jednokolejnou železniční trať přes inundační území. Mostní konstrukce je plnostěnná, nýtovaná s dolní prvkovou mostovkou. V práci je posouzena zatížitelnost hlavního nosníku dle platných českých a evropských norem. cze
dc.format 7 s. + dokumentace
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject mostní konstrukce cze
dc.subject statický přepočet cze
dc.subject plnostěnný nosník cze
dc.subject mostovka cze
dc.subject příčník cze
dc.subject podélník cze
dc.subject LM 71 cze
dc.subject zatížení cze
dc.subject bridge structure eng
dc.subject static conversion eng
dc.subject full-plated girder eng
dc.subject bridge deck eng
dc.subject cross girder eng
dc.subject longitudinal eng
dc.subject LM 71 eng
dc.subject load eng
dc.title Zjednodušený statický přepočet plnostěnného hl. nosníku ocelového mostu přes inundační území v km 0,903 trati Chlumec nad Cidlinou - Miedzylesie cze
dc.title.alternative Simplified static re-calculation of the full-plated main girder steel bridge over the inundation area in 0.903 km track Chlumec nad Cidlinou - Miedzylesie eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Vnenk, Petr
dc.date.accepted 2019-06-13
dc.description.abstract-translated The subject of the bachelor thesis is the static re-calculation of the main beam of a steel full-plated bridge structure. The bridge is situated at 0.903 km of the Chlumec nad Cidlinou - Miedzilesie track and transfers the track through the inundation area. The bridge structure is full-plated, riveted with the lower bridge deck element. The trafficload of the main girder according to valid standards is assessed. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní stavitelství cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D39997
dc.thesis.degree-program Stavební inženýrství cze
dc.description.defence Uchazeč prezentoval komisi hlavní výsledky a závěry své bakalářské práce. Po prezentaci bakalářské práce zodpověděl dotazy vedoucího a oponenta bakalářské práce. V diskusi o bakalářské práci podrobně zodpověděl všechny dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 38440
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account