Rekonstrukce mostu ev.č. 105-033 Kojetín

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pokorný, Jiří
dc.contributor.author Koleta, Vojtěch
dc.date.accessioned 2019-06-18T07:05:11Z
dc.date.available 2019-06-18T07:05:11Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-05-20
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73013
dc.description.abstract Cílem práce je rekonstrukce mostu ev.č. 105-033 Kojetín. Nejprve se zabývám vykreslením stávajícího stavu a terénu v okolí mostu. Následně přecházím k hlavní náplni, a to samotnému návrhu nového stavu objektu. cze
dc.format 12 s. + dokumentace
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject mosty cze
dc.subject stávající stav cze
dc.subject nový stav cze
dc.subject železový beton cze
dc.subject rámová konstrukce cze
dc.subject bridges eng
dc.subject existing status eng
dc.subject new status eng
dc.subject reinforced concrete eng
dc.subject framebridge eng
dc.title Rekonstrukce mostu ev.č. 105-033 Kojetín cze
dc.title.alternative Reconstruction of the bridge registration number 105-033 Kojetín eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Kubcová, Šárka
dc.date.accepted 2019-06-14
dc.description.abstract-translated The aim of this work is the reconstruction of the Kojetín's bridge with registration number 105-033. Firstly, I begin with the mechanical drawing of the existing bridge and the terraing around it. Afterwards, in the main part of the thesis, I present a new design of the object. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní stavitelství cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D39994
dc.thesis.degree-program Stavební inženýrství cze
dc.description.defence Uchazeč stručně seznámil komisi se svou bakalářskou prací. Po prezentaci hlavních výsledků a závěrů bakalářské práce zodpověděl dotazy vedoucího a oponenta bakalářské práce. V diskusi o bakalářské práci stručně zodpověděl všechny dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 36246
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account