Návrh rekonstrukce silnice III/2997 Pouchov - Piletice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lopour, Pavel
dc.contributor.author Žaludová, Martina
dc.date.accessioned 2019-06-18T07:05:00Z
dc.date.available 2019-06-18T07:05:00Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-05-17
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73009
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá návrhem rekonstrukce silnice III/2997 Pouchov - Piletice v Hradci Králové. Cílem této práce je navrhnout vhodné uspořádání komunikace pro motorovou dopravu, křižovatek, zastávek městské hromadné dopravy, přilehlých parkovacích stání a komunikace pro pěší. V úpravě prostoru hlavně zohlednit bezpečnost silničního provozu a pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. cze
dc.format [nestr.] + dokumentace
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject místní komunikace cze
dc.subject průtah městem cze
dc.subject bezbariérové úpravy cze
dc.subject parkoviště cze
dc.subject zastávky MHD cze
dc.subject komunikace pro pěší cze
dc.subject okružní křižovatky cze
dc.subject odvodnění cze
dc.subject svislé dopravní značení cze
dc.subject vodorovné dopravní značení cze
dc.subject zelené pásy cze
dc.subject local roads eng
dc.subject wheelchair layout eng
dc.subject parking place eng
dc.subject bus stops eng
dc.subject pavements eng
dc.subject roundabout eng
dc.subject drainage eng
dc.subject vertical traffic signs eng
dc.subject horizontal traffic signs eng
dc.subject greenery eng
dc.title Návrh rekonstrukce silnice III/2997 Pouchov - Piletice cze
dc.title.alternative Design reconstruction of road III / 2997 Pouchov - Piletice eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kubcová, Šárka
dc.date.accepted 2019-06-11
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with the Reconstruction of road III / 2997 Pouchov - Piletice in Hradec Kralove. The aim of this work is to suggest suitable road arrangement for motor traffic, intersections, bus stops for city transport, adjacent parking spaces and roads for walking. In the reconstruction is mainly taken into account the safety and movement of persons with reduced mobility. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní stavitelství cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D40066
dc.thesis.degree-program Stavební inženýrství cze
dc.description.defence Uchazeč prezentoval komisi hlavní výsledky a závěry své diplomové práce. Po prezentaci diplomové práce zodpověděl dotazy vedoucího a připomínky oponenta diplomové práce (uvedeny v posudcích práce). V diskusi o diplomové práci podrobně zodpověděl všechny dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 37396
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account