Should We All Be Moral Saints?

Show simple item record

dc.contributor.advisor Campbell, Michael Walter
dc.contributor.author Skácelová, Anna
dc.date.accessioned 2019-06-18T07:04:17Z
dc.date.available 2019-06-18T07:04:17Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-03-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/72994
dc.description.abstract This thesis is concerned with the term "moral saint". Three interpretations of the term are discussed - one definition is from Raimond Gaita and two are from Susan Wolf. Gaita´s moral saint reveals the value of those who have their humanity obscured through loving treatment. Wolf´s moral saints are people who try to behave as morally well as possible, either because the happiness of others makes them happy or because they disregard their own happiness completely. These three concepts are elaborated and critiqued in order to answer the question whether we should try to be like them. eng
dc.format 40 s.
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject filosofie cze
dc.subject analytická filosofie cze
dc.subject etika cze
dc.subject Gaita, Raimond cze
dc.subject Wolf, Susan cze
dc.subject morální světec cze
dc.subject morální svatý cze
dc.subject philosophy eng
dc.subject analytic philosophy eng
dc.subject ethics eng
dc.subject Gaita, Raimond eng
dc.subject Wolf, Susan eng
dc.subject moral saint eng
dc.title Should We All Be Moral Saints? eng
dc.title.alternative Měli bychom být morálními světci? cze
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Pacovská, Kamila
dc.date.accepted 2019-06-05
dc.description.abstract-translated Tato bakalářská práce se zabývá pojmem "morálního světce", popř. "morálního svatého". Soustředěná je na tři výklady tohoto termínu, z čehož jeden je od Raimonda Gaity a dva od Susan Wolf. Gaitův morální svatý ukazuje svým láskyplným jednáním hodnotu těch, u nichž nám není zřejmá. Wolf chápe morální svaté jako osoby, které se snaží chovat tak morálně, jak jen mohou a to buď proto, že je štěstí druhých činí šťastnými nebo proto, že vlastní štěstí ignorují. Tyto tři koncepty svatých jsou vysvětleny a posouzeny, aby byla zodpovězena otázka, zda bychom se jimi měli stát. cze
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline AJOP+FI cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D39076
dc.thesis.degree-program Filologie cze
dc.description.defence Anna Skácelová představila komisi zaměření, obsah a přínos své bakalářské práce na téma "Měli bychom být morálními svědci?" Zodpověděla kritické připomínky z posudků vedoucího a oponenta práce. cze
dc.identifier.stag 37000
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account