MIGRATION AND INTEGRATION POLICY IN A EUROPEAN CONTEXT

Show simple item record

dc.contributor.author Knězáčková, Radka cze
dc.date.accessioned 2019-05-22T08:55:36Z
dc.date.available 2019-05-22T08:55:36Z
dc.date.issued 2018 eng
dc.identifier.isbn 978-80-248-4155-7 eng
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/72943
dc.description.abstract The article deals with migration and integration policy in the European Union. Europe has undergone a number of changes during the 20th century, which have also influenced migratory policies in these countries. Importance of the policy is particularly important in the context of the migration crisis that has hit Europe. The European Union and the Member States had to respond to the situation. Without the laws and other necessary measures, it would not be possible to correct the status of foreigners on our territory or create suitable conditions for their integration. The security aspect and the importance of integration will be analysed. It deals with the issue of integration of foreigners into society eng
dc.format p. 97-106 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava eng
dc.relation.ispartof Proceeding of XVth International Scientific Conference : Economic Policy in the European Union Member Countries eng
dc.rights open access eng
dc.subject Integration Policy eng
dc.subject Foreigners eng
dc.subject Migration eng
dc.subject Migration policy eng
dc.subject Cizinci cze
dc.subject Migrace cze
dc.subject Migrační politika cze
dc.title MIGRATION AND INTEGRATION POLICY IN A EUROPEAN CONTEXT eng
dc.title.alternative Migrační a integrační politika v Evropě cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Článek se zabývá migrační a integrační politikou v Evropské unii. Evropa prošla v průběhu 20. století řadou změn, které rovněž ovlivnily migrační a integrační politiku v těchto zemích. Význam daných politik je zvláště důležitý v souvislosti s migrační krizí, která zasáhla Evropu v posledních letech. Evropská unie a členské státy musely na tuto situaci reagovat. Bez zákonů a dalších nezbytných opatření by nebylo možné na našem území upravit postavení cizinců ani vytvořit vhodné podmínky pro jejich integraci. V článku bude analyzován zejména bezpečnostní aspekt migrace a význam integrace cizinců do společnosti. cze
dc.event 15th International Scientific Conference on Economic Policy in the European Union Member Countries (08.11.2017 - 10.11.2017, Kopřivnice, CZ) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published eng
dc.relation.publisherversion https://www.ekf.vsb.cz/export/sites/ekf/hpveu/.content/galerie-dokumentu/2017/Sbornik-Koprivnice-2017.pdf eng
dc.identifier.wos 000451959800007 eng
dc.identifier.obd 39882735 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account