COMPARISON OF BUFFER AND CONSIGNMENT STOCK IN THE CZECH REPUBLIC

Show simple item record

dc.contributor.author Vrbová, Petra cze
dc.contributor.author Cempírek, Václav cze
dc.date.accessioned 2019-05-22T08:55:28Z
dc.date.available 2019-05-22T08:55:28Z
dc.date.issued 2018 eng
dc.identifier.isbn 978-80-87990-14-8 eng
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/72942
dc.description.abstract Today’s turbulent and highly competitive business environment forces supply chain managers to ensure sufficient inventory level while keeping inventory-related costs as low as possible. Therefore, enormously important aspect of effective inventory management is placing the right amount of safety stock at the right places (for example at a supplier, consignment stock, safety stock) in the supply chain for costs as low as possible. Managing inventory is considered as one of the most challenging tasks facing supply chain managers and specialist due to the fact, that decisions related to inventory locations, level of inventory kept throughout the supply chain have a fundamental impact on the response time, service level, delivery lead-time and the total cost of the supply chain. The concept of Consignment Stock is crucial for helping manage inventories in which the supplier keeps the inventory and maintains a stock of material in the buyer´s possession. Nowadays it also becomes an important strategy, which companies adopt in order to face manufacturing and supply chain management challenges. The main objective of this paper is to explain possible reasons of Consignment stock concept preferences in comparison to the Buffer stock concept. The analysis is based on both quantitative and qualitative survey. eng
dc.format p. 1912-1921 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Melandrium eng
dc.relation.ispartof The 12th International Days of Statistics and Economics : conference proceedings eng
dc.rights open access eng
dc.subject Buffer stock eng
dc.subject consignment stock eng
dc.subject inventory management eng
dc.subject supply chain eng
dc.subject Konsignační sklad cze
dc.subject pojistná zásoba cze
dc.subject řízení zásob cze
dc.subject dodavatelský řetězec cze
dc.title COMPARISON OF BUFFER AND CONSIGNMENT STOCK IN THE CZECH REPUBLIC eng
dc.title.alternative POROVNÁNÍ VYUŽÍVÁNÍ KONCEPTU KONSIGNAČNÍHO SKLADU A BUFFER STOCKU V ČESKÉ REPUBLICE cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Současné turbulentní a vysoce konkurenční podnikatelské prostředí nutí manažery dodavatelského řetězce k zajištění dostatečné úrovně zásob a zároveň udržení co nejnižších nákladů se zásobami spojenými. Proto je nesmírně důležitým aspektem efektivního řízení zásob výroba a dodávky optimálního množství zásob na místo určení (například sklad dodavatele, konsignační sklad) za co nejnižší náklady. Správa zásob je považována za jeden z nejnáročnějších úkolů, kterým čelí manažeři dodavatelského řetězce. Rozhodnutí týkající se umístění zásob, úrovně zásob uchovávaných v celém dodavatelském řetězci mají zásadní vliv na úroveň služeb, dodací lhůty a celkové náklady dodavatelského řetězce. Koncept konsignačního skladu napomáhá k optimalizaci řízení zásob tak, že dodavatel udržuje ve svém vlastnictví určité množství zásob v konsignačním skladu kupujícího. Koncept konsignačního skladu se stal součástí strategií, kterou společnosti implementují s cílem lépe čelit výzvám v oblasti řízení výroby a dodavatelského řetězce. Hlavním cílem této práce je vysvětlit možné důvody preferencí konceptu konsignačního skladu ve srovnání s konceptem Buffer stocku. Analýza je založena na kvantitativním i kvalitativním průzkumu. cze
dc.event The 12th International Days of Statistics and Economics (06.09.2018 - 08.09.2018, Praha) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published eng
dc.relation.publisherversion https://msed.vse.cz/msed_2018/sbornik/toc.html eng
dc.identifier.wos 000455809400190 eng
dc.identifier.obd 39882730 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account