OPERATING LEASE AS A SPECIFIC FORM OF AIRLINES OUTSOURCING

Show simple item record

dc.contributor.author Endrizalová, Eva cze
dc.contributor.author Novák, Martin cze
dc.contributor.author Němec, Vladimír cze
dc.contributor.author Hyršlová, Jaroslava cze
dc.contributor.author Mrázek, Petr cze
dc.date.accessioned 2019-05-22T08:54:28Z
dc.date.available 2019-05-22T08:54:28Z
dc.date.issued 2018 eng
dc.identifier.issn 1849-5931 eng
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/72933
dc.description.abstract Fleet is an essential element of the business model of airlines. The amount of aircraft operated, the way they are purchased and their use in service has a significant impact on the economy of the airline. This article focuses on the way of aircraft acquisition - operating lease. During the lease term or after termination, the aircraft is not owned by the airline, but the aircraft is rented. It is a specific form of outsourcing and the routine practice of airlines around the world. The article describes all the reasons, procedures and requirements of operating leases. It analyses the integration and reporting of operating lease costs in the carrier's cost structure. The main benefit of this research is the analysis of the development of the fleet ownership structure of the four largest low-cost airlines in Europe. The study focuses on leased fleet trends with respect to the total number of aircraft in the fleet age context. Each of the controlled airlines has its own specifics. In general, the total number of aircraft in the fleet is still increasing. However, the number of leased aircraft does not have this trend, and during the development we have seen the phases when the number of leased aircraft declined. The average age of aircraft in these companies was 5.4 years at the end of fiscal year 2017. eng
dc.format p. 641-655 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Ekonomski fakultet u Osijeku eng
dc.relation.ispartof Business Logistics in Modern Management eng
dc.rights open access eng
dc.subject airlines eng
dc.subject lease eng
dc.subject aircraft eng
dc.subject low-cost eng
dc.subject outsourcing eng
dc.subject aerolinie cze
dc.subject zapůjčení cze
dc.subject letadlo cze
dc.subject nízké náklady cze
dc.subject outsourcing cze
dc.title OPERATING LEASE AS A SPECIFIC FORM OF AIRLINES OUTSOURCING eng
dc.title.alternative OPERATIVNÍ LEASING JAKO SPECIFICKÁ FORMA OUTSOURCINGU LETECKÝCH SPOLEČNOSTÍ cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Vozový park je základním prvkem obchodního modelu leteckých společností. Množství provozovaných letadel, způsob jejich zakoupení a jejich využití v provozu má výrazný dopad na ekonomiku letecké společnosti. Tento článek se zaměřuje na způsob akvizice letadel-provozní leasing. Během doby pronájmu nebo po ukončení letu není letadlo ve vlastnictví letecké společnosti, ale letadlo je pronajato. Jedná se o specifickou formu outsourcingu a rutinní praxe leteckých společností po celém světě. Článek popisuje všechny důvody, postupy a požadavky na operativní leasing. Analyzuje integraci a vykazování nákladů na operativní leasing ve struktuře nákladů dopravce. Hlavním přínosem tohoto výzkumu je analýza vývoje vlastnické struktury flotily čtyř největších nízkonákladových leteckých společností v Evropě. Studie se zaměřuje na pronajatý vozový park trendy s ohledem na celkový počet letadel v rámci loďstva věku. Každá z ovládaných leteckých společností má své vlastní specifika. Obecně platí, že celkový počet letadel ve flotile stále roste. Nicméně, počet pronajatých letadel nemá tento trend, a během vývoje jsme viděli fáze, kdy počet pronajatých letadel klesla. Průměrný věk letadel v těchto společnostech činil 5,4 let na konci fiskálního roku 2017. cze
dc.event 18th International Scientific Conference on Business Logistics in Modern Management (11.10.2018 - 12.10.2018, Osijek) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.relation.publisherversion https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/plusm/article/view/7916
dc.identifier.wos 000450423400038
dc.identifier.obd 39882508 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account