Hodnocení společenské odpovědnosti vybraného dopravního podniku

Show simple item record

dc.contributor.author Činčalová, Simona cze
dc.date.accessioned 2019-05-22T08:52:49Z
dc.date.available 2019-05-22T08:52:49Z
dc.date.issued 2018 cze
dc.identifier.isbn 978-80-87952-26-9 cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/72918
dc.description.abstract Společenská odpovědnost je v současné době aktuálním a stále probíraným tématem. Koncept se neustále vyvíjí a přizpůsobuje daným podmínkám. Ani definice nemá ustálenou podobu a každý si pojem CSR vykládá různě. Všichni se však shodují na tom, že společenská odpovědnost přináší podniku přínosy v podobě finančních, či nefinančních benefitů. Cílem práce je teoreticky vymezit pojem CSR a získat praktické příklady fungování společenské odpovědnosti ve vybraném dopravním podniku. Na základě analyzovaných aktivit společnosti jsou doporučena zlepšení. cze
dc.format p. 168-175 cze
dc.language.iso cze cze
dc.publisher MAGNANIMITAS cze
dc.relation.ispartof QUAERE 2018 cze
dc.rights open access cze
dc.subject CSR cze
dc.subject doprava cze
dc.subject rozhovory cze
dc.subject CSR eng
dc.subject transport eng
dc.subject interviews eng
dc.title Hodnocení společenské odpovědnosti vybraného dopravního podniku cze
dc.title.alternative Evaluation of Social Responsibility of the Selected Transport Company eng
dc.type ConferenceObject cze
dc.description.abstract-translated Social responsibility is currently an up-to-date topic. The concept is constantly evolving and adapting to the conditions. Even the definition is not steady, and everyone interprets the concept of CSR differently. However, everyone agrees that social responsibility brings benefits to the enterprise in the form of financial or non-financial benefits. The aim of the thesis is to define the concept of CSR theoretically and to get practical examples of the functioning of social responsibility in selected transport company. Improvements are recommended based on the company's activities. eng
dc.event QUAERE 2018 (18.06.2018 - 22.06.2018, on line) cze
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus postprint cze
dc.project.ID SGS_2018_013/Zdroje, dostupnost, kvalita, stabilita a možnosti zpracování informací pro rozhodování finančního managementu v třetím tisíciletí cze
dc.identifier.obd 39882274 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account