Modern Military ATM Systems and their Optimalization in Integrated Civil and Military ATC

Show simple item record

dc.contributor.author Mařík, Roman cze
dc.contributor.author Mařík, Ondřej cze
dc.contributor.author Mařík, Tomáš cze
dc.date.accessioned 2019-05-22T08:52:02Z
dc.date.available 2019-05-22T08:52:02Z
dc.date.issued 2018 eng
dc.identifier.isbn 978-1-5386-7280-8 eng
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/72911
dc.description.abstract Military ATM systems represents important part of air traffic control systems in the national and international airspace of Europe. In the light of the need for the increasingly efficient use of limited airspace, it is gradually transformed into the conditions of integrated civil-military air traffic management, both nationally and internationally, in which the civilian commercial sector creates unprecedented pressure to prioritize civilian airspace use and civilian air traffic management. Military A TM systems that have been developed so far as parallel versions of civilian ATM systems, partially adapted to the specific efforts of military air forces, have led to a gradual reduction of their scope and efficiency gains while reducing costs. The methods and practical possibilities of this seemingly contradictory approach are described in this text, many of these methods were implemented in practice in the national conditions of the Czech Republic and at international level of air traffic control and can therefore be considered appropriate to meet the requirements imposed on them. eng
dc.format p. 172-177 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) eng
dc.relation.ispartof 2018 Second World Conference on Smart Trends in Systems, Security and Sustainability (WorldS4) eng
dc.rights open access eng
dc.subject ATM eng
dc.subject ATC eng
dc.subject flight data eng
dc.subject radar data eng
dc.subject processing eng
dc.subject optimization eng
dc.subject remote tower eng
dc.subject ATM cze
dc.subject ATC cze
dc.subject letová data cze
dc.subject radarová data cze
dc.subject zpracování cze
dc.subject optimalizace cze
dc.subject věž se vzdáleným řízením cze
dc.title Modern Military ATM Systems and their Optimalization in Integrated Civil and Military ATC eng
dc.title.alternative Moderní vojenské ATM systémy cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Vojenské systémy ATM představují v současné době významnou součást systémů zajišťujících služby řízení letového provozu v národním a mezinárodním vzdušném prostoru Evropy. Ten je s ohledem na potřeby stále efektivnějšího využití omezeného vzdušného prostoru jak v národním a mezinárodním měřítku postupně transformován do podmínek integrovaného civilně-vojenského řízení letového provozu v němž civilní komerční sektor vytváří bezprecedentní tlak na prioritizaci civilního využití vzdušného prostoru a civilního řízení letového provozu. Vojenské systémy ATM budované doposud jako paralelní verze civilních ATM systémů částečně přizpůsobené specifickým potřebám vojenských letectev tento vývoj nutí k postupné redukci svého rozsahu a zvyšování efektivity při současném snižování nákladů. Metody a praktické možnosti tohoto zdánlivě protichůdného přístupu jsou popsány v tomto textu, přičemž řada z těchto metod je již v praxi realizována jak v národních podmínkách ČR i na mezinárodní úrovni a lze je tedy považovat za vhodné, ke splnění na ně kladených požadavků. cze
dc.event 2018 Second World Conference on Smart Trends in Systems, Security and Sustainability (WorldS4) (30.10.2018 - 31.10.2018, Londýn) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.doi 10.1109/WorldS4.2018.8611571 eng
dc.relation.publisherversion https://ieeexplore.ieee.org/document/8611571 eng
dc.project.ID SGS_2018_022/Moderní metody modelování, síťových a databázových systémů a webových aplikací v praxi eng
dc.identifier.scopus 2-s2.0-85062090664
dc.identifier.obd 39882196 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account