COMMON EUROPEAN ASYLUM SYSTEM EVOLUTION AND ITS PERSPECTIVES

Show simple item record

dc.contributor.author Janderová, Jana cze
dc.contributor.author Gyamfi, Solomon cze
dc.date.accessioned 2019-05-22T08:46:23Z
dc.date.available 2019-05-22T08:46:23Z
dc.date.issued 2018 eng
dc.identifier.isbn 978-619-7408-67-6 eng
dc.identifier.issn 2367-5659 eng
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/72861
dc.description.abstract A common legal framework for immigration and asylum policies in the EU has been formulated as well as common procedure for implementing them by Member States. However, Member States do not always adhere to the EU approach adopting and disposing of common procedure for implementing immigration and asylum policies. Member States seek their national interest first leading to possible incompatibilities of national legislations and administrative practices with EU immigration and asylum regulations even though they are guided by EU rules due to the principle of primacy of EU law. The article explains the evolution of Common European Asylum System, its insufficiencies, and the Commission’s proposal of new regulations seeking to augment the efficiency and capacity of the system to determine an asylum application effectively. It further analyzes the Emergency Relocation Scheme together with the ECJ decision dismissing the action of three Visegrad states seeking annulment of relevant Council’s decisions. It was discovered that despite the aim to tackle immigration issues CEAS needs to be improved with a corrective allocation mechanism for a fair sharing responsibility between Member States. It is therefore proposed to increase the current level of harmonization in the EU asylum legislation. eng
dc.format p. 235-243 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher SGEM eng
dc.relation.ispartof SGEM 2018 : conference proceedings. Vol. 5 eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject CEAS, immigration eng
dc.subject asylum eng
dc.subject EU law eng
dc.subject relocation scheme eng
dc.subject common policies eng
dc.subject Společný evropský azylový systém cze
dc.subject imigrace cze
dc.subject azyl cze
dc.subject právo EU cze
dc.subject přesídlení cze
dc.subject společné politiky cze
dc.title COMMON EUROPEAN ASYLUM SYSTEM EVOLUTION AND ITS PERSPECTIVES eng
dc.title.alternative Vývoj a perspektiva Společného evropského azylového systému cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Společný právní rámec pro imigrační a azylové politiky v EU byl formulován jako společný postup jejich provádění členskými státy. Členské státy však ne vždy dodržují přístup EU k přijetí a odstranění společného postupu pro provádění imigrační a azylové politiky. Členské státy usilují o svůj národní zájem, což vede k možným neslučitelnostem vnitrostátních právních předpisů a správních postupů s imigračními a azylovými předpisy EU, přestože se řídí pravidly EU kvůli principu nadřazenosti práva EU. Článek vysvětluje vývoj společného evropského azylového systému, jeho nedostatky a návrh Komise na nové předpisy, jejichž cílem je zvýšit účinnost a kapacitu systému účinného určení žádosti o azyl. Dále analyzuje systém nouzového přemísťování spolu s rozhodnutím ESD, kterým se odmítá žaloba tří států z Visegrádu, kterým se žádá o zrušení příslušných rozhodnutí Rady. Bylo zjištěno, že CEAS musí být zdokonalen pomocí mechanismu nápravy nápravy pro spravedlivé sdílení odpovědnosti mezi členskými státy. Proto se navrhuje zvýšit současnou úroveň harmonizace právních předpisů EU v oblasti azylu. cze
dc.event SGEM Florence Social Sciences and Arts Conference (23.10.2018 - 26.10.2018, Florencie) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.project.ID SGS_2018_018/Digitální ekonomie eng
dc.identifier.obd 39881908 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account