Postavení IDegLira v doporučeném postupu ADA/EASD 2018 pro management diabetu 2. typu

Show simple item record

dc.contributor.author Doležalová, Barbora cze
dc.date.accessioned 2019-05-22T08:41:04Z
dc.date.available 2019-05-22T08:41:04Z
dc.date.issued 2018 cze
dc.identifier.issn 1214-231X cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/72816
dc.description.abstract IDegLira je fixní kombinací liraglutidu s inzulínem degludec. Obě komponenty jsou v příslušných lékových třídách hodnoceny výborně z hlediska efektivity i KV bezpečnosti/protektivity. Použití fixní kombinace zlepšuje adherenci k léčbě, zjednodušuje titraci dávky a umožňuje využít maximální terapeutický potenciál obou složek. Tyto vlastnosti reflektuje i aktuální doporučený postup EASD/ADA pro léčbu diabetu 2. typu. cze
dc.format p. 14-16 cze
dc.language.iso cze cze
dc.relation.ispartof Kazuistiky v diabetologii, volume 16, issue: 4 cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject diabetes 2. typu IDegLira kardiovaskulární protektivita cze
dc.subject type 2 diabetes IDegLira cardiovascular protectivity eng
dc.title Postavení IDegLira v doporučeném postupu ADA/EASD 2018 pro management diabetu 2. typu cze
dc.title.alternative Position of IDegLira in the Consensus Statement of EASD/ADA 2018 for the management of type 2 diabetes eng
dc.type article cze
dc.description.abstract-translated IDegLira is a fixed ratio combination of liraglutide and insulin degludec. Both of its components have top ranking within the respective drug classes for efficacy and cardiovascular safety/protectivity. Fixed ratio combination increases adherence to treatment, simplifies dose titration, and facilitates the therapeutic potential of both its components. These features are acknowledged in the recent Consensus Statement of EASD/ADA for the management of type 2 diabetes. eng
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus published cze
dc.relation.publisherversion https://www.geum.org/files/shop-archiv-casopisu/pdf/287.pdf cze
dc.identifier.obd 39882416 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account