Česká verze dotazníku Wound-QoL

Show simple item record

dc.contributor.author Procházková, Romana cze
dc.contributor.author Pokorná, Andrea cze
dc.date.accessioned 2019-05-22T08:07:39Z
dc.date.available 2019-05-22T08:07:39Z
dc.date.issued 2017 cze
dc.identifier.issn 1802-2960 cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/72528
dc.description.abstract Chronické tzv. nehojící se rány mohou být a často také reálně jsou nepříjemnou zkušeností v životě mnoha pacientů. Existence nehojící se rány znamená pro pacienta a jeho rodinu významný problém a s tím spojené narušení kvality života. Důležitá je prevence vzniku nehojící se rány, v případě již existující rány včasná a správná diagnostika a efektivně nastavený terapeutický postup, který respektuje individuální dopad procesu hojení na pacienta. Specifický standardizovaný dotazník Wound-QoL byl vytvořen v roce 2014 za účelem hodnocení kvality života pacientů s chronickou/nehojící se ránou autory z Německa. Překladem do českého jazyka a následným ověřením psychometrických vlastností získáme hodnotící nástroj pro výzkumné účely a především každodenní praxi. Článek popisuje překlad dotazníku do českého jazyka, který byl proveden dle pokynů autorů dotazníku a platných norem v této oblasti (double blind translation) a byl také původními autory schválen. Další fáze výzkumného šetření (ověření validity, reliability a citlivosti nástroje) aktuálně probíhají. cze
dc.format p. 126-130 cze
dc.language.iso cze cze
dc.relation.ispartof Dermatologie pro praxi, volume 11, issue: 3 cze
dc.rights open access cze
dc.subject Wound-QoL cze
dc.subject Wound-Act cze
dc.subject chronická rána cze
dc.subject nehojící se rána cze
dc.subject kvalita života cze
dc.subject hodnocení cze
dc.subject Wound-QoL eng
dc.subject Wound-Act eng
dc.subject chronic wound eng
dc.subject non-healing wound eng
dc.subject quality of life eng
dc.subject assessment eng
dc.title Česká verze dotazníku Wound-QoL cze
dc.title.alternative Czech version of the questionnaire Wound-QoL eng
dc.type article cze
dc.description.abstract-translated Chronic wounds, so called. non-healing wounds, can be and often are actually unpleasant experience in the lives of many patients. The existence of non-healing wound means significant problem and the deterioration of the quality of life for the patient and his family. Prevention of wound formation and related complications is important. If there is an existing wound already, it is important to diagnose it correctly and as soon as possible and also to set an effective therapeutic procedure in an individual maner according patient needs. Specific standardized questionnaire Wound-QoL was created in 2014 to assess the quality of life of patients with chronic / non-healing wound by authors from Germany. The assessment tool for researches and daily practice is recieved by the translation to the Czech language and the test of psychometric qualities. The article describes the translation of the questionnaire into the Czech language, which was carried out according to the instructions of the original authors and applicable standards in this area (double blind translation) and approved by authors. Another phase of the research (verification of validity, reliability and sensitivity of instruments) is processing nowadays. eng
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus postprint cze
dc.relation.publisherversion https://www.dermatologiepropraxi.cz/pdfs/der/2017/03/07.pdf
dc.identifier.obd 39880664 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account