Evangeličtí kazatelé z Uher – formování nové společenské skupiny

Show simple item record

dc.contributor.author Stoklasová, Hana cze
dc.contributor.author Krejčová Zavadilová, Gabriela cze
dc.date.accessioned 2019-05-22T08:07:34Z
dc.date.available 2019-05-22T08:07:34Z
dc.date.issued 2016 cze
dc.identifier.issn 1804-6983 cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/72527
dc.description.abstract Příspěvek se zabývá tématem evangelických kazatelů helvétské a augsburské konfese, kteří přišli po vydání tolerančního patentu z Uher a zakládali v Čechách a na Moravě toleranční evangelické sbory. Na základě studia pramenů vybraných evangelických sborů (např. Moraveč, Humpolec, Dvakačovice, Lozice, Raná, Sány, Praha) je nastíněn proces formování nové společenské skupiny - drobné inteligence, jejíž vznik byl podmíněn josefínskými reformami. Text přibližuje způsob, jakým uherští evangeličtí kazatelé navazovali první kontakt s vybranými komunitami, okolnosti jejich příchodu, adaptaci na nová působiště a snahy stabilizovat vznikající evangelické komunity. Na základě zjištěných fakt se autorky pokoušejí stanovit některé obecné charakteristiky typické pro skupinu drobné osvícenské inteligence. cze
dc.format p. 35-60 cze
dc.language.iso cze cze
dc.relation.ispartof Cornova. Revue České společnosti pro výzkum 18. století a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze., volume 6, issue: 1 cze
dc.rights open access cze
dc.subject osvícenská inteligence cze
dc.subject evangelická církev cze
dc.subject toleranční kazatelé cze
dc.subject toleranční sbory cze
dc.subject raná tolerance cze
dc.subject Maďarsko cze
dc.subject Maďarská superintendence cze
dc.subject 18. století cze
dc.subject čeští evangeličtí kazatelé cze
dc.subject enlightened intelligentsia eng
dc.subject Evangelical Church eng
dc.subject preachers of tolerance eng
dc.subject tolerance congregations eng
dc.subject early tolerance eng
dc.subject Hungary eng
dc.subject Hungarian superintendence eng
dc.subject the 18th century eng
dc.subject Czech evangelical preachers eng
dc.title Evangeličtí kazatelé z Uher – formování nové společenské skupiny cze
dc.title.alternative Evangelical Preachers from Hungary - the Formation of a New Social Group eng
dc.type article cze
dc.description.abstract-translated The paper deals with the topic of evangelical preachers of the Helvetic and the Augsburg Confession coming from the Hungarian part of the Habsburg Monarchy, after the Patent of Toleration was issued, and establishing tolerance evangelical congregations in Bohemia and Moravia. Based on studying the sources of particular tolerance Czech congregations (for example Moraveč, Humpolec, Dvakačovice, Lozice, Raná, Sány, Prague), the process of forming a new social stratum of the petty intelligentsia, whose creation was conditioned by the Enlightenment reforms, is outlined. The text shows how the Hungarian preachers made the first contacts with the emerging evangelical communities, gives an idea of the circumstances of their arrival, describes the way of their adapting to an unfamiliar environment and their effort to stabilize the congregations. These particular findings are generalized in order to define some common characteristics typical of this group of Enlightenment intellectuals. eng
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus postprint cze
dc.identifier.obd 39880605 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account