Metody přípravy a hodnocení pigmentově-aplikačních vlastností kasiteritových pigmentů

Show simple item record

dc.contributor.author Karolová, Lucie cze
dc.contributor.author Dohnalová, Žaneta cze
dc.date.accessioned 2019-05-22T07:59:14Z
dc.date.available 2019-05-22T07:59:14Z
dc.date.issued 2018 cze
dc.identifier.isbn 978-80-7560-145-2 cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/72454
dc.description.abstract Keramické pigmenty Sn0.752Co0.08P0.16Mn0.008O2 a Sn0.752Co0.08P0.16Tb0.008O2 byly připraveny keramickou metodou. Vybrané mineralizátory byly použity při přípravě pigmentů v množství 5 hm. %. Syntetizované pigmenty byly aplikovány do organického pojivového systému a následně byly hodnoceny z hlediska barevných vlastností, distribuce velikosti částic a fázového složení. cze
dc.format p. 15-19 cze
dc.language.iso cze cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.relation.ispartof Sborník příspěvků : 20. ročník konference o speciálních pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2018 cze
dc.rights open access cze
dc.subject kasiterit cze
dc.subject pigment cze
dc.subject barevné vlastnosti cze
dc.subject SnO2 cze
dc.subject mineralizátor cze
dc.subject Cassiterite eng
dc.subject Pigment eng
dc.subject Colour Properties eng
dc.subject SnO2 eng
dc.subject Mineralizer eng
dc.title Metody přípravy a hodnocení pigmentově-aplikačních vlastností kasiteritových pigmentů cze
dc.title.alternative Methods of Preparation and Evaluation of Pigmentary-Application Properties of Cassiterite Pigments eng
dc.type ConferenceObject cze
dc.description.abstract-translated The ceramic pigments of formula Sn0.752Co0.08P0.16Mn0.008O2 and Sn0.752Co0.08P0.16Tb0.008O2 were prepared by ceramic method. The selected mineralizers were used in amount of 5 wt. % at the preparation of pigments. The synthesised pigments were applied into the organic matrix and they were evaluated from standpoint of their colour properties, particle size distribution and phase composition. eng
dc.event 20. ročník konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2018 (19.09.2018 - 19.09.2018, Pardubice) cze
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus postprint cze
dc.identifier.obd 39881243 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account