EFFECT OF NOTCH ANGLE ON FRACTURE TOUGHNESS OF AISI 4340 USING CIRCUMFERENTIALLY NOTCHED BARS

Show simple item record

dc.contributor.author Bozkurt, Fatih cze
dc.contributor.author Schmidová, Eva cze
dc.date.accessioned 2019-05-22T07:57:07Z
dc.date.available 2019-05-22T07:57:07Z
dc.date.issued 2018 eng
dc.identifier.isbn 978-80-87294-84-0 eng
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/72436
dc.description.abstract In this study the effect of notch angle on fracture toughness (KIC) of AISI 4340 steel is investigated by using circumferentially notched bar method. The specimens have three different notch angles 45°, 60°, 75° and specimen diameters (D) – notch diameters (d) ratio (D/d) keep constant as 1.2. The purpose of the study is determining the effect of notch angle on fracture toughness. Moreover, it shows the advantages of using circumferentially notched bar specimen for fracture toughness determination of metallic materials. The obtained fracture toughness values for different notch diameter are compared with the literature. The result shows that the notch angle has significant effect on the value of fracture toughness (KIC). eng
dc.format p. 114-119 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher TANGER, spol. s r.o. eng
dc.relation.ispartof METAL 2018 : conference proceedings eng
dc.rights pouze v rámci univerzity eng
dc.subject fracture toughness eng
dc.subject fracture mechanics eng
dc.subject circumferentially notched round bar eng
dc.subject lomová houževnatost cze
dc.subject lomová mechanika cze
dc.subject kruhové vrubované tyče cze
dc.title EFFECT OF NOTCH ANGLE ON FRACTURE TOUGHNESS OF AISI 4340 USING CIRCUMFERENTIALLY NOTCHED BARS eng
dc.title.alternative Vliv úhlu vrubu na lomovou houževnatost oceli AISI 4340 určenou pomocí kruhových vrubovaných vzorků cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated V této studii je zkoumán účinek úhlu vrubu na lomovou houževnatost oceli AISI 4340 metodou zkoušení kruhových vzorků tyčí. Vzorky měly tři různé úhly úhlu 45 °, 60 °, 75 ° a průměry vzorků, při konstantním poměru průměrů vrubů k celkovému průměru vzorku. Výsledky prokázaly, že úhel vrubu má významný vliv na hodnotu lomové houževnatosti. Účelem studie bylo navíc ukázat výhody použití vzorků s obvodovým vrubem pro zjišťování houževnatosti cze
dc.event 27th International Conference on Metallurgy and Materials - METAL 2018 (23.05.2018 - 25.05.2018, Brno) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published eng
dc.identifier.wos 000461832200096
dc.identifier.scopus 2-s2.0-85059395420
dc.identifier.obd 39881121 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account