Product Value Chain in a Tertiary Institution: The Need for MCDM

Show simple item record

dc.contributor.author Igbinovia, Famous Oghomwen cze
dc.contributor.author Křupka, Jiří cze
dc.date.accessioned 2019-05-22T07:52:27Z
dc.date.available 2019-05-22T07:52:27Z
dc.date.issued 2017 eng
dc.identifier.isbn 978-1-5386-3722-7 eng
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/72396
dc.description.abstract Value chain examination of tertiary education institutions is centered on the dynamics of inter-connection within the education sector, most especially the way in which tertiary education providers such as universities, polytechnics, institutes and the likes are universally integrated, this entails conventional systems of economic, social analysis and much more. This research work is centered on the study of Edo State Institute of Technology and Management (ESITM) as a tertiary education provider, it is embarked upon in order to determine the institutes competitive advantage in the market place. It is hoped that this research would reveal the strengths and potential threats of the institute. The authors believe that this analysis would inform strategic planners and managers of the institute on the way forward to consolidate its position in the industry. Stakeholders of the institute are advised by the authors on the need of embarking on Multiple Criteria Decision Making (MCDM) in its policy making process, as this will make the institute focus on policies for improving access to education and training not only for middle manpower at ESITM, but equally be able to build degree holders workforce demand for services such as Research and Development (R&D), design etc. eng
dc.format p. 63-68 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) eng
dc.relation.ispartof Technology and Engineering Management Summit (E-TEMS), 2017 eng
dc.rights open access eng
dc.subject Product eng
dc.subject Value chain eng
dc.subject Competitive advantage eng
dc.subject Multiple criteria decision making eng
dc.subject Tertiary institution eng
dc.subject Edo State Institute of Technology and Management eng
dc.subject Produkt cze
dc.subject hodnotový řetězec cze
dc.subject konkurenční výhoda cze
dc.subject vícekriteriální rozhodování cze
dc.subject terciární instituce cze
dc.subject Edo státní institut technologie a řízení cze
dc.title Product Value Chain in a Tertiary Institution: The Need for MCDM eng
dc.title.alternative Analýza hodnotového řetězce v terciární instituci: potřeba vícekriteriálního hodnocení cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Analýza hodnotového řetězce vysokoškolských institucí se soustřeďuje na dynamiku vzájemného propojení v rámci sektoru vzdělávání, zejména na způsob, jak jsou integrováni poskytovatelé terciárního vzdělávání, jako jsou univerzity, polytechnické instituty a podobné instituce, z pohledu ekonomického , sociálního atd. Tato práce se soustřeďuje na analýzu Státního technologického a řídicího institutu Edo (Benin City, Edo State, Nigeria) jako poskytovatele terciárního vzdělávání, jejíž cílem je určit konkurenční výhodu institutu na trhu. Předložený výzkum odhaluje silné stránky a potenciální hrozby instituce. Autoři se domnívají, že tato analýza bude využita ve strategickém řízení, ke konsolidaci svého postavení v průmyslu. Zúčastněné strany institutu jsou autory informovány o tom, že je zapotřebí používat vícekriteriální rozhodování v procesu tvorby politik při formulování strategie, s cílem zlepšit přístupu ke vzdělání a odborné přípravě v institutu, ale stejně tak připravit absolventy na poptávku po službách jako je výzkum a vývoj, design atd. cze
dc.event The 2017 IEEE European Technology & Engineering Management Summit (E-TEMS 2017) (18.10.2017 - 19.10.2017, Mnichov) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.doi 10.1109/E-TEMS.2017.8244225 eng
dc.relation.publisherversion http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8244225&isnumber=8244218&tag=1 eng
dc.project.ID SGS_2017_019/Syntéza a analýza modelů pro podporu zavádění konceptu chytrých měst a regionů eng
dc.identifier.wos 000427841000009
dc.identifier.scopus 2-s2.0-85050906682
dc.identifier.obd 39880406 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account