K čemu slouží disoluce?

Show simple item record

dc.contributor.author Šnajdrová, Aneta cze
dc.contributor.author Kořínková, Jaroslava cze
dc.contributor.author Nývltová, Zora cze
dc.contributor.author Bíšková, Lucie cze
dc.date.accessioned 2019-05-22T07:47:24Z
dc.date.available 2019-05-22T07:47:24Z
dc.date.issued 2018 cze
dc.identifier.isbn 978-80-7560-144-5 cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/72355
dc.description.abstract Disoluce zaujímají významnou úlohu při studiích léčivých přípravků ve farmaceutickém průmyslu. Disoluční zkouška nebo-li test rozpustnosti poskytuje data, která umožňují předvídat absorpci léčiva v živém organismu (in vivo) v podmínkách in vitro, což je důležité zejména při vývoji generik. Stanovuje se rychlost a množství uvolňované léčivé látky v předepsané kapalině a v předepsaném čase (většinou dle lékopisu). Výsledek testu v podobě tzn. disolučního profilu podává tedy informaci o kinetice uvolňování účinné látky a také o rovnoměrnosti a úplnosti uvolnění léčiva. Zkouška disoluce se využívá jednak ke kontrole jednotlivých šarží léčiv, zejména podávaných perorálně (tablety a tobolky), ale také při vývoji nových léčivých přípravků, a to např. k odhadu chování v organismu zejména u léčiv s prodlouženým uvolňováním v trávicím traktu nebo ev. k nastavení aplikování (dávkování?) léku na lačno či po jídle atp. Pro kvantitativní stanovení uvolněného množství účinné látky z farmaceutického produktu se využívá chromatografických nebo spektrofotometrických technik. Co vše je třeba brát v úvahu při návrhu disolučního testu, ohledně vlastního přístroje, typu míchadla, vlastností disolučního média či dalších parametrů ovlivňujících rozpustnost aktivních látek to bude předmětem přednášky. cze
dc.format p. 40-41 cze
dc.language.iso cze cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.relation.ispartof Průmyslová toxikologie a ekotoxikologie 2018 cze
dc.rights pouze v rámci univerzity cze
dc.subject disoluční test cze
dc.subject léčiva cze
dc.subject uvolňování léčivých přípravků cze
dc.subject dissolution test eng
dc.subject drugs eng
dc.subject leaching of pharmaceutics eng
dc.title K čemu slouží disoluce? cze
dc.title.alternative What is dissolution test? eng
dc.type ConferenceObject cze
dc.description.abstract-translated Dissolution tests play an important role in the study of drugs in pharmaceutical industry. The dissolution test (solubility test) provides data that allows predicting adsorption of drug in live organism (in vivo) under in vitro condition, which is particularly important in generic development. The rate and amount of released drug in the prescribed fluid and at the prescribed time (usually according to the pharmacopoeia) is determined. The result of the so-called dissolution profile test thus provides information on the kinetics of leaching of the active substance as well as on the uniformity and completeness of the release of the drug. eng
dc.event Průmyslová toxikologie a ekotoxikologie 2018 (29.05.2018 - 31.05.2018, Kouty nad Desnou) cze
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus postprint cze
dc.project.ID SGS_2018_003/Moderní postupy v oblastech environmentálního inženýrství a hodnotového managementu cze
dc.identifier.obd 39881134 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account