Distribution and validation of meteorological data for the air traffic management systems

Show simple item record

dc.contributor.author Mařík, Ondřej cze
dc.contributor.author Mařík, Roman cze
dc.date.accessioned 2019-05-22T04:23:33Z
dc.date.available 2019-05-22T04:23:33Z
dc.date.issued 2018 eng
dc.identifier.isbn 978-3-319-75604-2 eng
dc.identifier.issn 1876-1100 eng
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/72312
dc.description.abstract The main aim of this article is to introduce you our research project which is focused on processing, validation and distribution of meteorological data for the air traffic management systems. We would like to suggest to reader the direction of our research project and present a new perspective on meteorological data processing and distribution for the industries with a high degree of dependency on weather. Usually research projects are focused on data collection in one central datacenter to do the data analysis and simulations but when we think globally, we think is better to have independent localities who talk to each other. And that is what we would like to research, and what we would like to present to reader. We are focusing especially on the air traffic industry where the need for current meteorological data is must. As a result, we would like to develop software solution which will be able to use decentralized and solid architecture for data exchange and analysis without high dependency on central datacenters. eng
dc.format p. 118-126 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Springer eng
dc.relation.ispartof Lecture Notes in Electrical Engineering eng
dc.rights open access eng
dc.subject Meteorological eng
dc.subject Data eng
dc.subject Distribution eng
dc.subject Validation eng
dc.subject ATM eng
dc.subject Air traffic eng
dc.subject Meteorologie cze
dc.subject Data cze
dc.subject Distribuce cze
dc.subject Validace cze
dc.subject ATM cze
dc.subject Letový provoz cze
dc.title Distribution and validation of meteorological data for the air traffic management systems eng
dc.title.alternative Distribuce a validace meteorologických dat pro systémy pro řízení letového provozu cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Hlavním cílem tohoto článku je představení našeho výzkumného projektu, který je zaměřen na zpracování, validaci a distribuci meteorologických dat pro potřeby systému pro řízení letového provozu. Chtěli bychom čtenáři představit směr našeho výzkumu a nový pohled na zpracování a distribuci meteorologických dat pro průmyslové oblasti, které jsou na datech o počasí významně závislé. Obvykle jsou výzkumné projekty v této oblasti zaměřené na sběr dat v centrálním datovém centru a jejich následné využití pro potřeby simulace a datové analýzy, ale pokud budeme uvažovat globálně je podle našeho názoru lepší mít více nezávislých lokalit které spolu vzájemně komunikují. A to je přesně to, čemu se věnujeme v našem výzkumném projektu a co bychom chtěli čtenáři představit. Zaměřujeme se speciálně na letecký průmysl, kde jsou aktuální meteorologická data nezbytností. Výsledkem našeho výzkumu by mělo být softwarové řešení, které bude decentralizované s odolnou architekturou pro výměnu a analýzu dat bez vysoké závislosti na centrálních datových centrech. cze
dc.event APSAC 2017; 2nd International Conference on: Applied Physics, System Science and Computers (27.09.2017 - 29.09.2017, Dubrovník) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.doi 10.1007/978-3-319-75605-9_17 eng
dc.relation.publisherversion https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-75605-9_17 eng
dc.project.ID SGS_2017_023/Využití ambientní inteligence v oblasti bezpečnosti informačních systémů a jejich komunikace eng
dc.identifier.scopus 2-s2.0-85049326169
dc.identifier.obd 39880086 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account