A comparative analysis of direct marketing strategies used by retail chains in the Pardubice Region

Show simple item record

dc.contributor.author Chocholáč, Jan cze
dc.date.accessioned 2019-05-22T04:16:54Z
dc.date.available 2019-05-22T04:16:54Z
dc.date.issued 2017 eng
dc.identifier.isbn 978-80-245-2216-6 eng
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/72255
dc.description.abstract The purpose of this paper is to analyse and compare some marketing strategies of direct marketing from the perspective of retail chains in the Pardubice region in selected period. Direct marketing is one of the most popular forms of communication mix used by retail chains in the Czech Republic, although prospectuses of each retail chain are very different. The aim of this paper is to compare and analyse prospectuses used by selected retail chains in the Pardubice region and imply some innovation for management of direct marketing strategies used by retail chains. eng
dc.format p. 93-102 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Oeconomica eng
dc.relation.ispartof Proceedings of the 5th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability eng
dc.rights open access eng
dc.subject communication mix eng
dc.subject direct marketing eng
dc.subject retail chain eng
dc.subject komunikační mix cze
dc.subject přímý marketing cze
dc.subject maloobchodní řetězec cze
dc.title A comparative analysis of direct marketing strategies used by retail chains in the Pardubice Region eng
dc.title.alternative Komparativní analýza strategií přímého marketingu využívaných maloobchodními řetězci v regionu Pardubice cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Cílem článku je analyzovat a porovnat marketingové strategie přímého marketingu z hlediska maloobchodních řetězců v pardubickém regionu ve vybraném období. Přímý marketing je jednou z nejoblíbenějších forem komunikačního mixu používaného maloobchodními řetězci v České republice, ačkoliv letáky každého maloobchodního řetězce jsou velmi odlišné. Cílem tohoto článku je porovnat a analyzovat letáky používané vybranými maloobchodními řetězci v pardubickém regionu a definovat některé inovace pro řízení strategií přímého marketingu používaných maloobchodními řetězci. cze
dc.event Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability 2017 (25.05.2017 - 26.05.2017, Praha) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.doi 10.18267/pr.2017.svo.2216.6 eng
dc.identifier.wos 000427316100008
dc.identifier.obd 39878842 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account