Chalcogenide thin films

Show simple item record

dc.contributor.author Halenkovič, Tomáš
dc.date.accessioned 2019-04-08T12:44:58Z
dc.date.available 2019-04-08T12:44:58Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-01-07
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/72221
dc.description.abstract This thesis is focused on study of amorphous thin films of ternary Ge-Sb-Se and Ga-Sb-Se systems fabricated by co-sputtering technique for their potential applications in the field of nonlinear optics. General quality by means of morphology and topography, linear and non-linear optical properties and local structure of fabricated films depending on the composition are discussed. The limitation of these materials may lie in their photosensitivity under the near-bandgap light irradiation. Therefore, this aspect of co-sputtered thin films was also studied. In the frame of the thesis, optical properties and structure of quaternary Ge-Sb-Se-Te thin films fabricated by RF sputtering as a potential alternative to ternary systems were also studied. eng
dc.format 129 s.
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject amorfní chalkogenidy cze
dc.subject naprašování cze
dc.subject amorfní tenké vrstvy cze
dc.subject optické vlastnosti cze
dc.subject struktura cze
dc.subject amorphous chalcogenides eng
dc.subject sputtering eng
dc.subject amorphous thin films eng
dc.subject optical properties eng
dc.subject structure eng
dc.title Chalcogenide thin films eng
dc.title.alternative Tenké chalkogenidové vrstvy cze
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Kolská, Zdeňka
dc.contributor.referee Švorčík, Václav
dc.contributor.referee Tichý, Ladislav
dc.date.accepted 2019-02-20
dc.description.abstract-translated Práce se zabývá studiem tenkých amorfních vrstev ternárních systémů Ge-Sb-Se a Ga-Sb-Se připravených technikou magnetronového naprašování za simultánního použití několika terčů, pro jejich potenciální aplikace v nelineární optice. Je diskutována obecná kvalita ve smyslu morfologie a topografie, lineární a nelineární optické vlastnosti a struktura připravených vrstev v závislosti na složení. Omezení těchto materiálů může spočívat v jejich citlivosti na světlo blízké energii jejich optické šířce zakázaného pásu energií. Byl proto studován i tento aspekt. V rámci práce byly také studovány optické vlastnosti a struktura kvaternárních tenkých vrstev Ge-Sb-Se-Te připravených magnetronovým naprašováním. cze
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Povrchové inženýrství cze
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D38987
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cze
dc.identifier.stag 37474
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account