Rekonstrukce silnice III/3195 v obci Javornice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lopour, Pavel
dc.contributor.author Proschek, Tomáš
dc.date.accessioned 2019-04-08T12:40:24Z
dc.date.available 2019-04-08T12:40:24Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-01-16
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/72194
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá rekonstrukcí silnice III/3195 v obci Javornice v úseku od počátku obytné zástavby ze směru Slatina nad Zdobnicí po kostel Svatého Jiří v Javornici. V rámci práce je řešeno nové uspořádání uličního prostoru zahrnující: stavební úpravu průsečné křižovatky se silnicí II/319 v Javornici, stavební úpravu stávajících autobusových zastávek, nová parkovací stání a nové komunikace pro pěší. cze
dc.format 30 s. + dokumentace
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject místní komunikace cze
dc.subject průsečné křižovatky cze
dc.subject vozovky cze
dc.subject autobusové zastávky cze
dc.subject parkovací stání cze
dc.subject komunikace pro pěší cze
dc.subject svislé dopravní značení cze
dc.subject vodorovné dopravní značení cze
dc.subject local roads eng
dc.subject crossroads eng
dc.subject roadways eng
dc.subject bus stops eng
dc.subject parking spaces eng
dc.subject pavements eng
dc.subject vertical traffic signs eng
dc.subject horizontal traffic signs eng
dc.title Rekonstrukce silnice III/3195 v obci Javornice cze
dc.title.alternative Reconstruction of road III/3195 in Javornice eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Huňáčková, Eva
dc.date.accepted 2019-02-12
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with the reconstruction of road III/3195 in Javornice in the section from the beginning of the residential development to the St. George Church in Javornice. In the work a new layout of the street space is planned, including: construction of the crossroad with the road II/319 in Javornice, reconstruction of the existing bus stops, new parking spaces and new pedestrian pavements. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní stavitelství cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D40068
dc.thesis.degree-program Stavební inženýrství cze
dc.description.defence Uchazeč prezentoval komisi hlavní výsledky a závěry své diplomové práce. Po prezentaci diplomové práce zodpověděl dotazy vedoucího a připomínky oponenta diplomové práce (uvedeny v posudcích práce). V diskusi o diplomové práci podrobně zodpověděl všechny dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 37395
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account