Současné koptské ikonopisectví

Show simple item record

dc.contributor.author Civínová, Veronika
dc.date.accessioned 2019-02-11T13:28:26Z
dc.date.available 2019-02-11T13:28:26Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-08-31
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/72173
dc.description.abstract Úvodní část práce sleduje problematiku západního přístupu ke koptské církvi v kontextu definování Koptů jako přímých potomků a dědiců starého Egypta. Analyzuje vývoj takovéhoto přístupu skrze kolonizaci Egypta a její implementaci v rámci sebepochopení Koptů jako etnicky pojatého národa s kořeny ve starém Egyptě. V další části je ukázáno, jakým způsobem se tato myšlenka projevuje v neo-koptské ikonografii v její praxi i teoretických pojednáních o koptských ikonách. Poslední pasáž je věnována theologickému ukotvení ikon v koptské orthodoxní církvi. cze
dc.format 153 s. + obrazové přílohy cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject ikonografie cze
dc.subject koptská ikonografie cze
dc.subject náboženství cze
dc.subject theologie cze
dc.subject koptská církev cze
dc.subject iconography eng
dc.subject coptic iconography eng
dc.subject religoion eng
dc.subject theology eng
dc.subject coptic church eng
dc.title Současné koptské ikonopisectví cze
dc.title.alternative Contemporary Coptic Iconography eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Hošek, Pavel
dc.contributor.referee Royt, Jan
dc.date.accepted 2018-12-04
dc.description.abstract-translated The introductory part of this thesis covers the topic of the Western concept of the Coptic Church, in the context of the definition of the Copts as the direct successors and cultural heirs of Ancient Egypt. This thesis includes an analysis of the Copts as an ethnically defined nation from Ancient Egypt, within the context of the colonisation of Egypt. The second part of the thesis shows how this concept is reflected in the Coptic iconography ? both in theory and in practice. The last part covers the theological aspects of Coptic iconography in the Coptic Orthodox Church. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Religionistika cze
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D38861
dc.thesis.degree-program Filozofie cze
dc.description.defence 1) Prof. Hoffmann zahájil obhajobu. 2) Mgr. Civínová představila své teze formou powerpointové prezentace. 3) Četba posudků. 4) Reakce doktorandky. 5) Diskuze. 6) Tajné hlasování. 7) Vyhlášení výsledků hlasování komise. Otázky: 1) Vliv katolických a křesťanských misií na koptské sebepojetí. 2) Přesněji vysvětlit souvislost mezi kritikou religionistických teorií, porovnat s kopským ikonopisectvím současnosti. 3) Shrnout závěrečné úvahy ohledně konstruování koptské národní identity. 4) Diskuze proklemů dlouho uznávaných interpretací - původní staroegyptské vzory měly být použity v ikonografii koptů. cze
dc.identifier.stag 36716
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account