Změna organizace dopravy v Hlinsku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ledvinová, Michaela
dc.contributor.author Pešek, Jiří
dc.date.accessioned 2019-02-11T13:27:27Z
dc.date.available 2019-02-11T13:27:27Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-01-18
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/72161
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá změnou organizace dopravy v Hlinsku. Na základě analýzy současného stavu organizace dopravy jsou navrženy změny, které povedou ke zklidnění dopravy a ke zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě. Závěrem jsou posouzeny varianty předložených návrhů, ze kterých je zvolen směr, jakým je třeba se ubírat do budoucna. cze
dc.format 92 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject pozemní komunikace cze
dc.subject přechody pro chodce cze
dc.subject parkování cze
dc.subject organizace dopravy cze
dc.subject bezpečnost cze
dc.subject veřejná hromadná doprava cze
dc.subject roads eng
dc.subject crosswalks eng
dc.subject parking eng
dc.subject transport organization eng
dc.subject safety eng
dc.subject public transport eng
dc.title Změna organizace dopravy v Hlinsku cze
dc.title.alternative The change of transport organization in Hlinsko eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Křemenáková, Lucie
dc.date.accepted 2019-02-11
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the change of transport organization in Hlinsko. Based on an analysis of the current state of transport organization, the changes are proposed in a way that will lead to the calm of transport and to increase the traffic safety in the city. Finally, variants of the proposals are considered by the direction in which it is necessary to proceed in the future. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D38962
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student obhájil diplomovou práci, odpověděl všechny otázky státní zkušení komise a reagoval na připomínky vedoucího i oponentky. cze
dc.identifier.stag 37494
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account