Provozování linek MHD do vybraných obcí na Chrudimsku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bulíček, Josef
dc.contributor.author Rydvalová, Kristina
dc.date.accessioned 2019-02-11T13:27:27Z
dc.date.available 2019-02-11T13:27:27Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-01-18
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/72160
dc.description.abstract V rámci diplomové práce jsou po analýze oblasti Chrudim a stávajícího vedení linek MHD ve městě Chrudim zpracovány varianty návrhu nových linek MHD vedoucích do zvolených okolních obcí, kterými jsou Sobětuchy, Slatiňany a Rabštejnská Lhota. Zavedení linek MHD přináší zkvalitnění veřejné dopravy v obcích, které vytváří s Chrudimí aglomeraci. Cílem práce je návrh na provozování linek MHD do okolních obcí Chrudimi, výběr vhodné varianty a zhodnocení přínosu zavedení linek do oblasti pomocí porovnání kvadratické míry nerovnoměrnosti. cze
dc.format 73 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Chrudim cze
dc.subject jízdní řád cze
dc.subject linky cze
dc.subject městská hromadná doprava cze
dc.subject nerovnoměrnost cze
dc.subject Rabštejnská Lhota cze
dc.subject Slatiňany cze
dc.subject Sobětuchy cze
dc.subject Chrudim eng
dc.subject timetable eng
dc.subject lines eng
dc.subject public transport eng
dc.subject inequality eng
dc.subject Rabštejnská Lhota eng
dc.subject Slatiňany eng
dc.subject Sobětuchy eng
dc.title Provozování linek MHD do vybraných obcí na Chrudimsku cze
dc.title.alternative Operation of public transport lines to selected suburban areas of Chrudim eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Beneš, Martin
dc.date.accepted 2019-02-11
dc.description.abstract-translated Variants of new public transport lines routed to selected neighbouring villages, which are Sobětuchy, Slatiňany and Rabštejnská Lhota, were created after the analysis of the Chrudim region and the existing public transport lines in Chrudim in diploma thesis. The aim of the thesis is the proposal for the operation of a public transport service to selected neighbouring municipalities of Chrudim, the choice of a right variant and evaluating the benefits of introducing a line into the area by comparing values of the quadratic degree of non-uniformity. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D38963
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Diplomantka dokázala svou diplomovou práci odpovídajícím způsobem objasnit. V problematice se orientovala s menší jistotou a pohotovostí. Na doplňující otázky odpověděla s určitými nepřesnostmi. cze
dc.identifier.stag 37469
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account