Vliv výstavby RWY 06R/24L na letecky provoz v areálu LKPR JIH a návrhy opatření pro jeho zkvalitnění

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šourek, David
dc.contributor.author Václavík, Vojtěch
dc.date.accessioned 2019-02-11T13:27:20Z
dc.date.available 2019-02-11T13:27:20Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-01-16
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/72153
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou projektu paralelní RWY 06R/24L na Letišti Václava Havla v Praze a jeho dopadů na letecký provoz v areálu LKPR JIH. Je provedena analýza základních chystaných změn a vytipováno několik možných problémů pro sledovanou část provozu. Následně jsou představeny návrhy s cílem odstranit případné nedostatky projektu a umožnit další rozvoj této části letiště. cze
dc.format 76 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject letiště cze
dc.subject paralelní RWY cze
dc.subject rozvoj cze
dc.subject pojezdové dráhy cze
dc.subject úpravy cze
dc.subject Business Aviation cze
dc.subject airport eng
dc.subject parallel runway eng
dc.subject development eng
dc.subject taxiways eng
dc.subject modifications eng
dc.subject Business Aviation eng
dc.title Vliv výstavby RWY 06R/24L na letecky provoz v areálu LKPR JIH a návrhy opatření pro jeho zkvalitnění cze
dc.title.alternative The impact of construction of RWY 06R/24L on air traffic in the area LKPR SOUTH and proposals of measures for its improvement eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Pazourek, Michal
dc.date.accepted 2019-02-11
dc.description.abstract-translated The master thesis deals with the issue of the project of parallel RWY 06R / 24L at the Vaclav Havel Airport in Prague and its impacts on the air traffic in the area LKPR JIH. An analysis of the basic planned changes is carried out and several possible problems are identified for the monitored part of the traffic. Subsequent proposals are presented with the basic goal to eliminate any project deficiencies and to allow further development of this part of the airport. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D38967
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Diplomant přednesl ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu své diplomové práce. V ní dokázal přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. Na připomínky recenzenta reagoval správně a v plném rozsahu je zodpověděl. U doplňkových otázek prokázal schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení. cze
dc.identifier.stag 37444
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account