Letecká přeprava nebezpečných věcí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Němec, Vladimír
dc.contributor.author Purek, Jan
dc.date.accessioned 2019-02-11T13:26:39Z
dc.date.available 2019-02-11T13:26:39Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2018-05-23
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/72140
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na leteckou přepravu nebezpečných věcí. Zabývá se mezinárodními i národními předpisy stanovující podmínky přepravy. Zahrnuje též návrh inovací v přepravním procesu se zaměřením na aplikovatelnost v České republice na základě analýzy současného stavu. cze
dc.format 90 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Mezinárodní asociace leteckých dopravců cze
dc.subject předpisy o nebezpečných věcech cze
dc.subject letecká doprava cze
dc.subject nebezpečné věci cze
dc.subject přepravní proces cze
dc.subject inovace cze
dc.subject International air transport association eng
dc.subject dangerous goods regulations eng
dc.subject air transport eng
dc.subject dangerous goods eng
dc.subject transportation process eng
dc.subject innovations eng
dc.title Letecká přeprava nebezpečných věcí cze
dc.title.alternative Air transport of dangerous goods eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Blaško, Daniel
dc.date.accepted 2019-02-11
dc.description.abstract-translated The thesis focuses on air transport of dangerous goods. It deals with international and national regulations defining transport conditions. The thesis also includes the design of innovations in the transportation process, focusing on applicability to the Czech Republic based on an analysis of the current state. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D38942
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Problematiku řešenou ve své diplomové práci dokázal diplomant odpovídajícím způsobem obhájit. Prokázal schopnost samostatné práce. Reakce na poznámky, resp. připomínky oponenta měl velmi dobře připraveny. Na doplňkové otázky reagoval pohotově, se znalostí věci a bez závažných nepřesností je zodpověděl. cze
dc.identifier.stag 36106
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account