Distribuce zboží zákazníkům elektronického obchodu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Švadlenka, Libor
dc.contributor.author Zoubková, Silvie
dc.date.accessioned 2019-02-11T13:26:38Z
dc.date.available 2019-02-11T13:26:38Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-01-16
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/72139
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá problematikou distribuce objednaného zboží z e-shopu směrem k zákazníkům. Jejím úkolem je zhodnocení a následné identifikování nedostatků dosavadního distribučního systému v e-shopu Mikromarz. Na základě toho jsou stanoveny návrhy, které mají distribuční systém kvalitativně a ekonomicky zlepšit a tím zvýšit spokojenost zákazníků, prosperitu a konkurenceschopnost e-shopu. cze
dc.format 97 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject elektronické obchodování cze
dc.subject e-shopy cze
dc.subject distribuce zboží cze
dc.subject zásilky cze
dc.subject poskytovatelé poštovních služeb cze
dc.subject e-commerce eng
dc.subject e-shops eng
dc.subject distribution of goods eng
dc.subject packages eng
dc.subject providers of postal services eng
dc.title Distribuce zboží zákazníkům elektronického obchodu cze
dc.title.alternative Distribution of goods to e-commerce customers eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Šváb, Vojtěch
dc.date.accepted 2019-02-11
dc.description.abstract-translated This thesis deals with distribution of ordered goods from the e-shop towards customers. Its task is to evaluate and subsequently to identify the deficiencies of the distribution system in the e-shop Mikromarz. Based on this, proposals are made to improve the distribution system qualitatively and economically, thereby increasing customer satisfaction, and the prosperity and competitive ability of the e-shop. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D38946
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Problematiku řešenou ve svém diplomovém projektu dokázala diplomantka odpovídajícím způsobem obhájit. Prokázala schopnost samostatné práce. Reakce na poznámky, resp. připomínky oponenta měla velmi dobře připraveny. Na doplňkové otázky reagovala pohotově, se znalostí věci a bez závažných nepřesností je zodpověděla. cze
dc.identifier.stag 36057
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account