Ekonomická výkonnost a finanční zdroje pro zajišťování bezpečnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matěja, Zdeněk
dc.contributor.author Tremmelová, Marcela
dc.date.accessioned 2019-02-11T13:26:03Z
dc.date.available 2019-02-11T13:26:03Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2018-06-27
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/72120
dc.description.abstract Bakalářská práce se věnuje vztahu ekonomické výkonnosti národního hospodářství, jakožto klíčového faktoru z hlediska tvorby zdrojů, a objemu alokovaných finančních prostředků k zajišťování bezpečnosti státu. Jejím cílem je posouzení tohoto vztahu v prostředí České republiky. Analyzováno je období od roku 1997 do roku 2017. Nejvíce pozornosti je věnováno financování Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra České republiky. cze
dc.format 49 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject bezpečnost státu cze
dc.subject zdroje pro zajišťování bezpečnosti cze
dc.subject veřejné finance cze
dc.subject hrubý domácí produkt cze
dc.subject Ministerstvo obrany České republiky cze
dc.subject Ministerstvo vnitra České republiky cze
dc.subject homeland security eng
dc.subject resources for provision of safety eng
dc.subject public finance eng
dc.subject gross domestic product eng
dc.subject Ministry of Defence eng
dc.subject Ministry of Interior eng
dc.title Ekonomická výkonnost a finanční zdroje pro zajišťování bezpečnosti cze
dc.title.alternative Economical produktivity and financial resources for security tending eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2019-01-16
dc.description.abstract-translated This bachelors thesis is devoted to the relation between economical performance of the national economy as a key factor from the wiev of source creation and the amount of financial resources allocated for provision of state security. Its aim is to judge this relation in the area of CR. The analyse reaches between the years 1997 and 2017. The greatest attention is given to the financing of the czech Ministry of Defence and Ministry of the Interior. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Management ochrany podniku a společnosti cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D38837
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka zodpověděla otázku položenou vedoucím práce: Jak na základě programového prohlášení současné vlády hodnotíte její postoj k zajišťování a financování bezpečnosti České republiky? Odpověď na otázku byla komisí akceptována. V rámci rozpravy k bakalářské práci byly studentce položeny následující otázky: Které kroky by měla vláda ČR učinit, aby došlo k naplnění finančního závazku vůči NATO? Které další ministerstvo kromě MO je zodpovědné za vnější bezpečnost ČR. Na obě otázky poskytla studentka správné odpovědi. Bakalářská práce byla úspěšně obhájena. cze
dc.identifier.stag 34304
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account