Finanční analýza vybraného podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pakosta, Jaroslav
dc.contributor.author Frajmanová, Dominika
dc.date.accessioned 2019-02-11T13:24:26Z
dc.date.available 2019-02-11T13:24:26Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2018-06-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/72060
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá zhodnocením hospodaření společnosti Signa Pumpy, s.r.o. V teoretické části jsou rozebrány obecné i teoretické pojmy spojené s finanční analýzou podniku. V praktické potom samotná finanční analýza vybraného podniku za období 2013 - 2017. V poslední části je na základě výsledků analýzy hodnocení aktuálního stavu společnosti a následná možná řešení. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject finanční analýza cze
dc.subject účetní výkazy cze
dc.subject hospodaření podniku cze
dc.subject výkaz zisku a ztráty cze
dc.subject poměrové ukazatele cze
dc.subject rozvaha cze
dc.subject ukazatele aktivity cze
dc.subject ukazatele rentability cze
dc.subject ukazatele zadluženosti cze
dc.subject ukazatele likvidity cze
dc.subject vertikální analýza cze
dc.subject horizontální analýza cze
dc.subject financial analysis eng
dc.subject financial statement eng
dc.subject company economy eng
dc.subject statement of profit and losses eng
dc.subject ratio indicators eng
dc.subject balance sheet eng
dc.subject activity ratios eng
dc.subject profitability ratios eng
dc.subject debt ratios eng
dc.subject liquidity ratios eng
dc.subject vertical analysis eng
dc.subject horizontal analysis eng
dc.title Finanční analýza vybraného podniku cze
dc.title.alternative Financial analysis of the selected company eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Paděrová, Darina
dc.date.accepted 2019-01-21
dc.description.abstract-translated The dissertation thesis deals with the evaluation of the company Signa Pumps Ltd. The theoretical part deals with general and theoretical concepts associated with financial analysis. In the practical part is financial analysis chosen company for the period 2013 - 2017. In the last part is based on the results of the analysis assessing the current state of society and the subsequent possible solutions. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D38891
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi s diplomovou prací s názvem Finanční analýza vybraného podniku. Cílem práce je vymezení pojmů a ukazatelů finanční prosperity firmy, vývoj hospodaření firmy Signa Pumpy s.r.o. a doporučení k zajištění prosperity firmy v dalších letech na základě provedené finanční analýzy. Studentce byly položeny následující otázky: Vysvětlete význam ukazatelů rentability pro prosperitu firmy. Na základě čeho předpokládáte trend zmíněný v části Závěr (str. 69) 5. odstavec. V jaké oblasti doporučujete firmě zvýšit aktivity pro zajištění firemní prosperity? Co si o tom myslíte, bude podnik zlikvidován nebo prodán? Jaká návaznost je na společnost Sigma Pumpy s.r.o.? Máte v diplomové práci uvedena doporučení k zajištění prosperity firmy v dalších letech? Čím to je, že se firmě výrazně snížil zisk? Studentka byla na položené otázky schopná odpovědět. Cíle práce byly částečně splněny. cze
dc.identifier.stag 31624
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account