Komunikace na sociálních sítích institucí zaměřených na vysokoškolské vzdělávání.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Panuš, Jan
dc.contributor.author Pavčová, Petra
dc.date.accessioned 2019-02-11T13:23:48Z
dc.date.available 2019-02-11T13:23:48Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2018-06-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/72050
dc.description.abstract Tato práce bude sloužit studentům pro pochopení teorie Rozhodovacích procesů a měla by pomoci vypočítat vhodnou alternativu rozhodovacího problému. Součástí práce jsou přílohy s výpočty a ukázka databáze. cze
dc.format 44 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject rozhodovací procesy cze
dc.subject vzorce cze
dc.subject vícekriteriální rozhodování cze
dc.subject sociální sítě cze
dc.subject marketing cze
dc.subject decision-making processes eng
dc.subject formulas eng
dc.subject multiple-criteria decision making eng
dc.subject social network eng
dc.subject marketing eng
dc.title Komunikace na sociálních sítích institucí zaměřených na vysokoškolské vzdělávání. cze
dc.title.alternative Communication on social networks of higher educational institutions eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2019-01-14
dc.description.abstract-translated This thesis will serve students to understand the theory of Decision-making Processes and should help to find the suitable alternative calculation of the decisional problem. Part of the thesis are also attachements with the calculations and the samples of the database. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Informační a bezpečnostní systémy cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D38912
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence Studentka představila komisi výsledky bakalářské práce s názvem Komunikace na sociálních sítích institucí zaměřených na vysokoškolské vzdělávání. Cílem práce je zhodnotit, jakým způsobem komunikují univerzity na vybraných sociálních sítích. Studentka zodpověděla následující otázky: Jaké jiné metody je možné použít pro zjištění, jakým způsobem dané instituce komunikují na sociálních sítích? Jaké instituce zaměřené na vysokoškolské vzdělávání (kromě univerzit) by se daly využít pro potřeby této práce? Studentka částečně zodpověděla následující otázky a připomínky: O jaký typ příspěvku na sociálních sítích se jedná? Hodnotila jste typ tohoto příspěvku? Za jaké období jste zohledňovala příspěvky na sociálních sítích dané univerzity? Brala jste v potaz počet studentů, které daná univerzita má? Jakou metodu jste zvolila k nastavení vah jednotlivých kritérií? Jakým jiným způsobem by se daly tyto váhy nastavit? Cíl práce byl splněn. Komise práci hodnotí známkou dobře. cze
dc.identifier.stag 36256
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account