Průzkum slepotiskové výzdoby knižních vazeb z Piaristické knihovny v Litomyšli pokročilými 3D technologiemi

Show simple item record

dc.contributor.author Kmošek, Jiří
dc.contributor.author spoluřešitel Zychová, Martina
dc.date.accessioned 2019-01-29T12:32:20Z
dc.date.available 2019-01-29T12:32:20Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/72016
dc.description.abstract Nejrůznější 3D technologie stále častěji nacházejí uplatnění v oblasti péče o kulturní dědictví. Jedná se zejména o technologie 3D akvizice dat (3D skenování), tvorby prostorových modelů (3D tisk, CNC obrábění) nebo nejrůznější prezentační nástroje (např. 3D animace). Stále častěji je diskutována otázka možností reálného zapojení těchto technologií do řešení nejrůznějších restaurátorských projektů. Jako největší překážka pro širší zapojení nejrůznějších 3D technologií do procesu péče o kulturní dědictví je aktuálně výrazný nedostatek kvalitních případových studiích, které by zohledňovaly finanční a odbornou náročnost a kritické zhodnocení použitých metod a dosažených výsledků. Tento projekt si klade za cíl otestovat metodu 3D skenování s vysokým rozlišením na konkrétním úkolu - průzkumu přibližně 80 slepotiskových výzdobných prvků pokryvů knižních vazeb z Piaristické knihovny v Litomyšli. V současné době je za účelem dokumentace a vzájemného porovnávání slepotiskových výzdobných prvků pokryvů knižních vazeb používána metoda frotážování. Bohužel metoda frotážování neumožňuje zachytit detailní morfologické informace slepotiskové výzdoby, nezohledňuje hloubku reliéfu, a tudíž neumožňuje ani přesné vzájemné porovnání těchto zdobných prvků. V rámci této případové studie bude soubor předem vybraných pokryvů knižních vazeb dokumentován 3D skenerem ATOS Compact Scan 5M s rozlišením 0,05 mm. Data získaná 3D skenováním budou následně upravena do statisticky zpracovatelné formy. Jednotlivé slepotiskové výzdobné prvky ve formě polygonálních sítí budou vzájemně porovnány v softwarech GOM Inspect a Geomagic design X s cílem rozpoznat drobné odchylky tvarů, způsobené různými druhy raznic a způsoby jejich aplikace. Závěrečné statistické vyhodnocení bude spočívat ve výpočtu tvarových odchylek jednotlivých slepotiskových zdobných prvků. Součástí průzkumu bude i určení datace a provenience zkoumaných knižních vazeb a chemicko-technologický a restaurátorský průzkum zkoumaných pokryvů knižních vazeb. Výsledky získané 3D průzkumem budou vyhodnoceny společně s výsledky chemicko-technologického a restaurátorského průzkumu. cze
dc.format 7 s.
dc.language.iso czech
dc.subject 3D technologie cze
dc.subject restaurování cze
dc.subject kulturní dědictví cze
dc.subject 3D skenování cze
dc.subject knižní vazby cze
dc.subject piaristická knihovna cze
dc.subject Litomyšl cze
dc.title Průzkum slepotiskové výzdoby knižních vazeb z Piaristické knihovny v Litomyšli pokročilými 3D technologiemi cze
dc.title.alternative Souhrnná zpráva z realizace projektu cze
dc.type Souhrnná zpráva z realizace projektu cze
dc.project.ID SGS_2018_017
dc.project.title Průzkum slepotiskové výzdoby knižních vazeb z Piaristické knihovny v Litomyšli pokročilými 3D technologiemi


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account