Aplikace kinetiky při studiu biochemicky a farmakologicky významných dějů

Show simple item record

dc.contributor.author Komersová, Alena
dc.date.accessioned 2019-01-17T11:34:07Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/72012
dc.description.abstract Hlavním cílem předložené habilitační práce bylo pomocí různých kinetických přístupů přispět k řešení problematiky biochemicky a farmakologicky významných dějů. Prvním dílčím cílem bylo řešení problematiky prodlouženého uvolňování léčiva pomocí nelineární regresní analýzy disolučního profilu léčiva. Kvantitativní analýza disolučních dat na základě matematického popisu profilu léčiva umožňuje získat kinetické parametry uvolňování léčiva v podmínkách in vitro, které mohou být využity pro predikci mechanismu a rychlosti uvolňování léčiva v podmínkách in vivo. Druhým dílčím cílem bylo přispět k řešení problematiky enzymatické hydrolýzy acetylcholinu a inhibice této reakce stanovením rychlostních konstant neinhibované a inhibované hydrolýzy. Razantní úbytek acetylcholinu v mozku v důsledku nadměrné aktivity acetylcolinestrázy je jednou z uznávaných příčin rozvoje Alzheimerovy choroby, proto hledání účinných a netoxických inhibitorů acetylcolinestrázy je jedním z možných přístupů k terapii tohoto neurodegenerativního onemocnění. Řešení rychlostních rovnic popisujících model inhibované a neinhibované hydrolýzy acetylcholinu umožňuje získat hodnoty kinetických parametrů pro neihibovanou (k1, k-1, k2, Vlim a Km) i inhibovanou (k1, k-1, k2, k3, Vlim a Km´) hydrolýzu acetylcholinu a posoudit tak inhibiční schopnost studovaného inhibitoru. cze
dc.format 75 s. + přílohy cze
dc.language.iso cze cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.title Aplikace kinetiky při studiu biochemicky a farmakologicky významných dějů cze
dc.type habilitační práce cze
dc.description.department Katedra fyzikální chemie cze
dc.thesis.degree-name doc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D38813


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account