Restaurování dvou olejomaleb na textilních podložkách a napínacích rámech z Archivu Národního technického muzea v Praze

Show simple item record

dc.contributor.advisor Čoban, Josef
dc.contributor.author Háková, Jana
dc.date.accessioned 2018-09-26T10:07:18Z
dc.date.available 2018-09-26T10:07:18Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-08-22
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71936
dc.description.abstract Předmětem práce je sbírka obrazů Archivu Národního technického muzea. V teoretické části jsou předloženy dílčí průzkumy, záměry na restaurování a fotodokumentace ke stu uměleckých děl zahrnujíc i jejich ozdobné rámy. Praktická část se věnuje komplexnímu restaurování dvou olejomaleb na textilních podložkách z 19. století včetně ozdobného rámu. První z restaurovaných olejomaleb je Portrét baronky Olgy Villani z roku 1868 signovaný Jakubem Husníkem. Druhou malbou je blíže neurčený a neevidovaný Portrét neznámé osoby z počátku 19. století. Poslední část práce dokumentuje vznik technologické kopie podle restaurovaného portrétu muže. cze
dc.format 214 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject 19. století cze
dc.subject Villani, Olga cze
dc.subject Husník, Jakub cze
dc.subject restaurování cze
dc.subject technologická kopie cze
dc.subject restaurátorský záměr cze
dc.subject sbírka cze
dc.subject obraz cze
dc.subject Archiv Národního technického muzea cze
dc.subject 19th century eng
dc.subject Villani, Olga eng
dc.subject Husník, Jakub eng
dc.subject restoration eng
dc.subject technological copy eng
dc.subject intent restoration eng
dc.subject collection eng
dc.subject painting eng
dc.subject Archive of the National technical museum eng
dc.title Restaurování dvou olejomaleb na textilních podložkách a napínacích rámech z Archivu Národního technického muzea v Praze cze
dc.title.alternative Restoration of two oil paintings on canvas stretched over wooden frames from the Archive of the National Technical Museum in Prague eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Hájková, Kristýna
dc.date.accepted 2018-09-19
dc.description.abstract-translated The subject of the work is a collection of paintings of the Archive of the National Technical Museum. In the theoretical part are presented individual researches, plans for restoration and photodocumentation for the study of artworks including their decorative frames. The practical part deals with the complex restoration of two oil paintings on textile support from the 19th century including a decorative frame. The first of the restored oil paintings is the "Portrait of Baroness Olga Villani" from 1868, signed by Jakub Husník. The second painting is an unspecified and unrecorded "Portrait of an unknown man" from the early 19th century. The last part of the work documents the creation of a technological copy according to the restored portrait of a man. eng
dc.description.department Fakulta restaurování cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace uměleckých a umělecko-řemeslných děl na papírových, textilních a souvisejících podložkách: Textil cze
dc.thesis.degree-name MgA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D38613/I + D38613/II (2 svazky)
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.description.defence Studentka uspokojivě reagovala na dotazy zkušební komise. Komise navrhuje studentku na Studentskou cenu rektora. cze
dc.identifier.stag 36624
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account